Unesco Vlaanderen

Oceaandecennium: prioriteiten voor de komende jaren

Gepubliceerd op 24/04/2024 door Unesco Platform Vlaanderen

De Oceaandecenniumconferentie, die van 10 tot 12 april 2024 in Barcelona werd gehouden en mee werd georganiseerd door de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van Unesco, bracht ruim 1.500 deelnemers uit 124 landen bijeen en lokte meer dan 3.000 online volgers. Uitkomst was de Verklaring van Barcelona waarin de prioriteiten voor de komende jaren van het Oceaandecennium worden scherpgesteld.

De Verklaring van Barcelona zet de bakens uit waarbinnen de wetenschap zich zal ontwikkelen in het kader van het Oceaandecennium. Zo wil men meer inzicht krijgen in hoe zeevervuiling zich wereldwijd verspreidt en wat de impact ervan is op de menselijke gezondheid en ecosystemen. Er zal ook worden ingezet op het versterken van duurzame voedselproductie in het water en op het aanmoedigen van duurzame en klimaatbestendige projecten op het gebied van de oceaaneconomie.

Het stadsbestuur en de haven van Barcelona hebben zich ertoe verbonden om samen een centrum voor het Oceaandecennium op te richten dat zich specifiek toelegt op de blauwe economie. Nieuwe programma's voor duurzame oceaanplanning en duurzaam oceaanbeheer in Afrika zullen ook helpen om de ontwikkeling en verspreiding van oceaanwetenschappen te versterken.

Lees verder onder de video

Prioritaire transversale kwesties in de oceaanwetenschappen

De Verklaring van Barcelona legt ook de nadruk op transversale kwesties die moeten worden aangepakt om het succes van het Oceaandecennium te garanderen. Zo is er het Cities with the Ocean Platform, dat tijdens de conferentie werd gelanceerd, om het gebruik van wetenschap voor beleid en besluitvorming door kuststeden te verbeteren..

Ervoor zorgen dat de oceaanwetenschappelijke gemeenschap inclusiviteit cultiveert, zal ook de impact van het Oceaandecennium maximaliseren. Dat kan onder andere door meer aandacht te besteden aan inheemse en lokale kennis en door meer rekening te houden met de stemmen van vrouwen en jongeren.

Een ander aandachtspunt is het vergroten van de oceaangeletterdheid in alle lagen van de samenleving om onder meer beleidsmakers, beheerders van hulpbronnen en de industrie bewust te maken van de oceaanuitdagingen van vandaag en morgen.

Het is belangrijk om de wetenschappelijke capaciteit te ontwikkelen daar waar deze het meest ontbreekt om te komen tot een geografisch evenwicht in de oceaanwetenschappen. Daarvoor zijn er nieuwe financieringsmogelijkheden voor Afrika via het Belmont Forum en voor kleine eilandstaten via het Marine Institute in Ierland.

Koken kost geld. Om meer financiële middelen aan te boren voor projecten die oplossingen kunnen bieden voor de oceaanuitdagingen waar we voor staan, is tijdens de conferentie de Ocean Matcher Tool gelanceerd. Die koppelt filantropische financiering aan projecten in het kader van het Oceaandecennium.