Unesco Vlaanderen

Studiedag en website rond immaterieel erfgoed in Vlaanderen

Gepubliceerd op 03/09/2012 door Unesco Platform Vlaanderen

Het agentschap Kunsten en Erfgoed en het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid lanceren op 14 september 2012 een interactieve website met databank voor immaterieel cultureel erfgoed (ICE) in Vlaanderen. De lancering gaat gepaard met workshops rond  ICE.

De website www.immaterieelerfgoed.be past binnen de uitvoering van de visienota Een beleid voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege.  Het doel van de website is een platform en portaal aan te bieden voor ICE in Vlaanderen. Een forum waar organisaties en personen zich bekend kunnen maken, erfgoedgemeenschappen immaterieel-cultureel-erfgoedelementen en de hieraan gekoppelde borgingsmaatregelen kunnen tonen en waar kennis en expertise over ICE kan worden uitgewisseld. De Vlaamse overheid wil op deze manier een virtuele basis aanbieden voor de uitbouw van een netwerk voor en over het borgen van ICE in Vlaanderen.

In het kader van deze lancering organiseert het landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed tapis plein een interactief namiddagprogramma rond thema's en netwerkgroepen die inspelen op actuele vragen rond immaterieel erfgoed. Het is de voorzet tot de uitbouw van een netwerk rond immaterieel erfgoed in Vlaanderen.

De studiedag met lancering van de interactieve website voor het borgen van ICE in Vlaanderen vindt plaats op 14 september 2012 in het Huis van het Nederlands in Brussel. Inschrijven kan tot 10 september.