Unesco Vlaanderen

Te weinig meisjes op de schoolbanken

Gepubliceerd op 12/11/2003 door Unesco Platform Vlaanderen

Ondanks de vooruitgang die in de jaren 1990 geboekt werd, blijven meisjes het slachtoffer van "scherpe discriminatie in de toegang tot onderwijs" in de meeste ontwikkelingslanden, zo staat te lezen in een globaal rapport dat de UNESCO op 6 november in New Delhi voorstelde.

Genderpariteit (een gelijke verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat school loopt) is veraf in 54 landen, waaronder 16 gelegen in Afrika ten zuiden van de Sahara, zo blijkt uit het nieuwe Education for All Global Monitoring Report. En dat terwijl 164 landen zich er in april 2000 in Dakar (Senegal) toe verbonden om tegen 2005 wereldwijd genderpariteit te realiseren in het primair en secundair onderwijs. Deze doelstelling is een van de zes objectieven die de internationale gemeenschap zich stelde om in het kader van 'Onderwijs voor Allen' tegen 2015 iedereen van basisonderwijs te voorzien en het analfabetisme wereldwijd te halveren. (*)

De vaststelling dat meisjes het nog steeds moeilijk hebben om in het klaslokaal te geraken is dubbel jammer omdat uit onderzoek is gebleken dat de scholing van meisjes een belangrijk element is in het bevorderen van de algemene ontwikkeling van gemeenschappen en landen. Kinderen van geschoolde vrouwen zijn over het algemeen niet alleen gezonder en beter gevoed, ze hebben ook meer kans om zelf school te lopen. Op die manier is het scholen van meisjes een van de beste garanties om te verzekeren dat ook toekomstige generaties van onderwijs kunnen genieten.

De nood om het gezinsinkomen bij te spijzen is een van de voornaamste oorzaken van de achterstand waartegen meisjes opkijken, aldus het rapport. Het zijn immers vooral in de eerste plaats meisjes die uit werken moeten gaan of thuis zoveel werk moeten verzetten dat ze niet meer aan school toekomen. Anderen factoren die meespelen zijn cultureel van aard, zoals bijvoorbeeld de jonge leeftijd waarop meisjes geacht worden te huwen in landen zoals Nepal (40% is er getrouwd voor hun vijftiende). Meisjes vallen ook meer dan jongens ten prooi aan hiv/aids, wat dan weer te verklaren valt door de wijdverspreide uitbuiting, het seksueel geweld en andere praktijken die helaas nog steeds de trieste realiteit van veel meisjes uitmaken.

Het rapport bevat eveneens een ontwikkelingsindex die een globaal beeld schetst van de vooruitgang die landen boekten in hun inspanningen om de vier makkelijkst te meten doelstellingen van 'Onderwijs voor Allen' te realiseren: universeel basisonderwijs, alfabetiseringsgraad van volwassenen, onderwijskwaliteit en genderpariteit.

(*) Over het wereldwijde streven naar 'Onderwijs voor Allen' vindt u een uitgebreide informatiekit in de rubriek 'extra' van deze website.

Het volledige Education for All Global Monitoring Report kan u raadplegen op http://www.efareport.unesco.org