Unesco Vlaanderen

Topvrouw Unesco in Brussel

Gepubliceerd op 17/09/2015 door Unesco Platform Vlaanderen

Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, ontmoette op 15 september 2015 verschillende vertegenwoordigers van de Europese Unie in Brussel met het doel de samenwerking te versterken voor de bescherming van cultuur en onderwijs in noodsituaties.

Rol van Unesco

De directeur-generaal nam deel aan een openbare hoorzitting in het Europees Parlement, voorgezeten door Europarlementariër Silvia Costa, over "de rol van Unesco voor de bescherming en bevordering van culturele diversiteit," georganiseerd door de Commissie Cultuur en Onderwijs van het Europees Parlement .

De directeur-generaal benadrukte de samenwerking van Unesco met de Europese Unie, met name in de strijd tegen de illegale handel van cultuurobjecten, voor de bescherming van het cultureel erfgoed en bij hulpverlening noodsituaties.

Onderwijs voor vluchtelingen

"Met de steun van de Europese Unie, brengt Unesco onderwijs in vluchtelingenkampen in Jordanië, Syrië en Irak om zodoende een jonge bevolking, die zeer kwetsbaar is en een gemakkelijk doelwit van criminele groepen, te ondersteunen," zei Bokova. "Ik heb de impact van deze programma's op het terrein gezien, dit zijn de projecten die we kunnen dupliceren en opschalen."

De hoorzitting viel samen met de tiende verjaardag van de Unesco-conventie van 2005 over de bevordering en bescherming van de diversiteit van cultuuruitingen.

Positieve visie op culturele diversiteit

"Het is deze positieve visie van de culturele diversiteit die we allemaal moeten bevestigen, zeker nu we geconfronteerd worden met grote uitdagingen die Europa en de wereld schokken - de culturele zuivering in het Midden-Oosten, migratie en vluchtelingen, de identiteitscrisis in vele samenlevingen," zei Bokova. "Dit is een centraal element van de humanitaire en veiligheidscrisis - het doden van mensen en de verwoesting van erfgoed maken beide deel uit van dezelfde strategie, die tot doel heeft om het sociale weefsel van de samenleving te desintegreren."

De directeur-generaal van Unesco had eveneens een ontmoeting met Federica Mogherini, Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie, om pistes voor toekomstige samenwerking af te toetsen.

Cultuur en wetenschap in diplomatie

"Culturele diplomatie is een integraal onderdeel van ons gemeenschappelijk buitenlands beleid", zei de Hoge vertegenwoordiger. De directeur-generaal van Unesco benadrukte de noodzaak om zich te richten op onderwijs en cultuur om jongeren in landen, die getroffen zijn door crisissituaties, kansen op integratie in de samenleving en een toekomstperspectief te bieden.

Irina Bokova hield een bilaterale ontmoeting met Johannes Hahn, Europees commissaris voor het Europees nabuurschapsbeleid, om de noodzaak van een gezamenlijke actie om te reageren op de crisis in Syrië te benadrukken: "Het antwoord op een wereldwijde crisis moet eveneens wereldwijd zijn en verder gaan dan militaire actie. Unesco en de Europese Unie hebben veel met elkaar gemeen om te investeren in onderwijs en zodoende kansen te creëren." Commissaris Hahn beklemtoonde het potentieel van cultuur en cultureel erfgoed om nieuw vertrouwen te brengen en kansen te scheppen voor jongeren in kwetsbare situaties.

Irina Bokova en Carlos Moedas, Europees commissaris voor onderzoek en wetenschap, waren het eens over de mogelijkheden van wetenschapsdiplomatie om bruggen te bouwen tussen landen, met name "als de technologie groeit, zal de wetenschap steeds belangrijker worden voor de ontwikkeling van de samenleving. De EU en Unesco beschikken over een groot aantal projecten waarop kan worden verder gebouwd, gaande van samenwerking rond water tot wetenschappelijk onderwijs voor meisjes en vrouwen."

Samenwerking met Vlaanderen

Irina Bokova hield ook een bilaterale ontmoeting met Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering. Vlaanderen is een trouwe partner van Unesco. Beiden hernieuwden het engagement om zich gezamenlijk in te zetten voor de bescherming van cultureel erfgoed in conflictgebieden en beklemtoonden de noodzaak om een sterke boodschap van tolerantie en wederzijds begrip uit te dragen "tegen alle krachten die proberen om de mensheid te verdelen".

Download de toespraak van Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, op 15 september 2015 voor het Europees Parlement