Unesco Vlaanderen

Troeven van de conventie culturele diversiteit

Gepubliceerd op 01/12/2015 door Unesco Platform Vlaanderen

Aan de Universiteit Antwerpen wordt op dinsdag 15 december 2015 een masterclass gehouden over de Unesco-conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen. De masterclass richt zich tot cultuurprofessionals, studenten en beleidsmedewerkers.

Motor voor duurzame ontwikkeling

De Conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen is in 2005 aangenomen door de Algemene Conferentie van Unesco. Het verdrag stimuleert wereldwijd de creatie, productie en verspreiding van culturele goederen, diensten en activiteiten. Het uitgangspunt van de conventie is dat cultuur een drijfveer is van duurzame ontwikkeling.

De Conventie tracht een nieuw internationaal kader voor het beheer van cultuur te verwezenlijken door lidstaten aan te moedigen om culturele beleidslijnen en maatregelen in te voeren die o.a. creativiteit koesteren en de mobiliteit van culturele goederen en diensten vergemakkelijken; evenals cultuur te integreren in duurzame ontwikkelingsstrategieën en nationaal ontwikkelingsbeleid.

Conventie bekendmaken

België ratificeerde het verdrag in 2009 en het is in 2013 in werking gesteld. Niettemin lijkt er in Vlaanderen sindsdien nog niet veel gebeurd te zijn rond dit internationale instrument. Nochtans biedt de conventie een kader aan uitdagingen en kansen rond onderwerpen die wel degelijk leven in het maatschappelijk debat: omtrent de plaats en waarde van cultuur, omtrent de rol van cultuurbeleid en toekomstgezinde financieringsmodellen voor de culturele en creatieve sectoren.

Een aantal partners, waaronder de Unesco-leerstoel voor kritische erfgoedstudies en de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed (VUB) en FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, organiseren in het najaar van 2015 en voorjaar van 2016 een reeks bijeenkomsten om aan alle mogelijke spelers en geïnteresseerden de kans te bieden om de Conventie van 2005 te leren kennen en het potentieel voor cultuurbeleid in het algemeen en erfgoedbeleid in het bijzonder te exploreren.

Programma masterclass

De eerste van drie bijeenkomsten is een masterclass met Vlaamse, Nederlandse en internationale experten terzake: em. prof. dr. Marc Vervenne (voorzitter Vlaamse Unesco Commissie), prof. dr. Annick Schramme (Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School) en prof. dr. Steven Van Uytsel (University of Kyushu, Fukuoka-shi, Japan) bieden opeenvolgend een introductie en reflectie op de Conventie van 2005 als internationaal juridisch en beleidsinstrument, haar ontstaansredenen en ontwikkeling sindsdien, en ze blikken ook vooruit vanuit de Vlaamse en internationale context. Bijzondere aandacht gaat uit naar het potentieel voor cultureel-erfgoedbeleid, in het bijzonder voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Prof. dr. Yvonne Donders (Professor International Human Rights and Cultural Diversity and Head of the Department of International and European Public Law at the Faculty of Law of the University of Amsterdam) gaat vervolgens als discussant met beide eerste sprekers in gesprek. En ook de deelnemers krijgen de kans om vragen en gedachten uit te wisselen. Jorijn Neyrinck (coördinator tapis plein - expertisecentrum immaterieel cultureel erfgoed en erfgoedparticipatie) modereert de gespreksnamiddag.

Op 25 januari 2016 volgt er een symposium in Brussel en op 3 maart 2016 een colloquium in 's-Hertogenbosch (Nederland).

De masterclass over de Unesco-conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen gaat door op 15 december 2015 van 14u tot 16u, met aansluitend netwerkmoment tot 16u30. Locatie: Universiteit Antwerpen, Klooster van de Grauwzusters - Promotiezaal, Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen

Deelname is gratis, maar de organisatoren vragen om in te schrijven via deze [link].