Unesco Vlaanderen

Uitbreiding Unesco-register documentair erfgoed van wereldbelang

Gepubliceerd op 31/10/2017 door Unesco Platform Vlaanderen

Het Memory of the World Register van Unesco is aangevuld met 78 elementen. Daarmee bevat het register nu 427 voorbeelden van documentair erfgoed van wereldbelang.

Het Internationaal Adviescomité van Unesco's Memory of the World-programma (MoW) is van 24 tot 27 oktober 2017 bijeengekomen op de hoofdzetel van Unesco in Parijs. Het boog zich over de nominaties voor het Memory of the World Register en adviseerde de directeur-generaal van Unesco om het aan te vullen met 78 nieuwe inschrijvingen. Daarnaast adviseerde het comité de uitbreiding van drie bestaande inschrijvingen en de voorwaardelijke inschrijving van twee elementen waarvan bijkomende verduidelijking gevraagd wordt. Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, maakte op 30 oktober bekend dat ze het advies van het comité bekrachtigt.

Troostmeisjes

Twee dossiers die tijdens de bijeenkomst voor beroering zorgden, zijn uiteindelijk niet ingeschreven. Beide dossiers behandelden het gevoelige onderwerp van de gedwongen prostitutie in Azië voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Japanse leger. Het ging om een internationale nominatie met documenten uit acht landen, ‘Voices of the Comfort Women’ en een nominatie, ingediend door een Japanse en  Amerikaanse NGO, getiteld ‘Documentation on “Comfort Women” and Japanese Army discipline’. De nominaties zijn aangehouden en kunnen na een periode van dialoog tussen alle betrokken partijen als een gezamenlijke nominatie worden ingediend.

Geheugen van de wereld

Het Memory of the World-programma van Unesco stimuleert het behoud en de ontsluiting van het documentair erfgoed. De term 'documentair erfgoed' heeft in het kader van dit programma zowel betrekking op betekenis dragende artefacten in alle materiële vormen (teksten, gravures, beelden, tekeningen, foto's, audio, video, enz.) als in digitale vorm (zowel van oorsprong digitaal als gedigitaliseerd).

Het internationale Memory of the World Register van Unesco is het meest zichtbare element van het programma. De ingeschreven items en collecties zijn van alle tijden en culturen en van verschillende dragers en inhoud. Elk item of elke collectie wordt geacht een unieke betekenis te hebben op wereldniveau. Ook België heeft vijf collecties op het Register staan: het Archief Plantin Moretus in Antwerpen (2001), het archief Bibliotheca Corviniana (collectie verspreid over heel Europa, 2005), de Insolvente Boedelkamer in Antwerpen (2009), het Universiteitsarchief van Leuven (opname in 2013) en het Universeel Bibliografisch Repertorium van Paul Otlet en Henri La Fontaine in Bergen (2013).