Unesco Vlaanderen

UNESCO Antidopingconventie schiet in februari uit de startblokken

Gepubliceerd op 09/01/2007 door Unesco Platform Vlaanderen

In oktober 2005 schaarde de Algemene Conferentie van de UNESCO zich achter de Internationale conventie tegen het dopinggebruik in de sport. Sindsdien traden 41 landen tot de conventie toe. De dertigste lidstaat meldde zich op 11 december 2006 - bijgevolg zal de antidopingconventie, volgens haar eigen voorschriften, op 1 februari 2007 in werking treden. Van 5 tot 7 februari 2007 komen de lidstaten bijeen op de hoofdzetel van de UNESCO in Parijs om de spelregels van de conventie vast te leggen.

"De conventie is er gekomen omdat landen vanuit de hele wereld de strijd tegen het dopinggebruik van een internationaal wettelijk kader wilden voorzien," aldus Koïchiro Matsuura, directeur-generaal van de UNESCO. "Het is een instrument dat toelaat om standaarden te harmoniseren en juridisch gewicht te geven aan de Wereldantidopingcode."

Tijdens de bijeenkomst in februari zullen de landen die tot de conventie toetraden, de aangepaste lijst van verboden producten van het Wereld Antidoping Agentschap (WADA) aannemen, een coördinatiebureau verkiezen en de regels en de procedures voor het functioneren van de conventie uitwerken. Er zal ook een vrijwillig fonds opgericht worden ter financiering van de strijd tegen doping in de sport.

Tijdens de opening van de eerste vergadering van lidstaten van de antidopingconventie, zullen de aanwezigen een videoboodschap te zien krijgen van Justine Henin-Hardenne. De tennisspeelster werd op 14 december 2006 gehuldigd als UNESCO Champion for Sport. Ze zal dit ambassadeurschap onder meer invullen door jonge sporters voor te lichten over de gevaren die onlosmakelijk met doping verbonden zijn.

Klik hier voor meer informatie over de antidopingconventie van de UNESCO die op 1 februari 2007 van kracht wordt.