Unesco Vlaanderen

UNESCO distantieert zich van initiatief Reporters zonder Grenzen

Gepubliceerd op 12/03/2008 door Unesco Platform Vlaanderen

Reporters Zonder Grenzen (RZG) is een niet-gouvernementele organisatie die bekendstaat voor haar strijd ten voordele van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting - twee principes die de UNESCO eveneens hoog in het vaandel draagt. Eerder dit jaar vroeg RZG via de Franse Nationale UNESCO Commissie aan de UNESCO om de patronage op zich te nemen van de Online Free Expression Day. Met dit initiatief wil de ngo aandacht vragen voor het feit dat veel landen de vrijheid van meningsuiting op het internet ernstig beknotten. Bedoeling is om jaarlijks op 12 maart deze dag te organiseren en wereldwijd online mensen te mobiliseren voor vrije meningsuiting op het internet.

De UNESCO ging op de vraag in maar aan de vooravond van 12 maart 2008 trok de Organisatie haar steun in. In een officiële mededeling van de Organisatie luidt het dat de brief waarin de UNESCO ermee toestemde om het initiatief te patroneren, duidelijk stipuleerde dat de Organisatie "niet geassocieerd kon worden met de activiteiten die naar aanleiding van het gebeuren voorzien werden."

Ter gelegenheid van de Online Free Expression Day publiceerde RZG onder meer een lijst van 15 zogenaamde 'internetvijanden': landen die volgens de ngo al te zeer de vrijheid van meningsuiting op het internet aan banden leggen. Het gaat om Birma, China, Cuba, Egypte, Ethiopië, Iran, Noord-Korea, Oezbekistan, Saudi-Arabië, Syrië, Tunesië, Turkmenistan, Vietnam, Wit-Rusland en Zimbabwe.

De berichten die RZG verspreidde, vermeldden het logo van de UNESCO en dat viel verkeerd bij de Organisatie: "RZG publiceerde materiaal aangaande een aantal lidstaten van de UNESCO waarover de UNESCO niet vooraf was geïnformeerd en dat de UNESCO niet kan onderschrijven. Bovendien werd het logo van de UNESCO daarbij op zo'n manier geplaatst dat de indruk gewekt werd dat de Organisatie de voorgestelde informatie steunde."

In een reactie op de beslissing van de UNESCO beweert RZG dat verschillende regeringen van landen die op de lijst van internetvijanden voorkomen, druk hebben uitgeoefend op de UNESCO. In scherpe bewoordingen verwijt de ngo de UNESCO dat ze een laffe houding aanneemt en voegt eraan toe: "Jammer genoeg lijkt het erop dat we twintig jaar in de tijd zijn teruggegaan naar een tijdperk waarin autoritaire regimes de plak zwaaiden op het hoofdkwartier van de UNESCO in Parijs. Het plooien van de UNESCO onderstreept het belang van de Online Free Expression Day en van de noodzaak om te protesteren tegen overheden die censureren."

Klik hier voor de officiële mededeling van de UNESCO over het terugtrekken van haar steun aan de Online Free Expression Day.

Klik hier voor de website van de Online Free Expression Day.

Klik hier voor de reactie van Reporters Zonder Grenzen op de beslissing van de UNESCO om de patronage van de Online Free Expression Day in te trekken.

Klik hier voor een overzicht van de lidstaten van de UNESCO.