Unesco Vlaanderen

Unesco en de EU bundelen de krachten om de uitrol van ethische regels voor kunstmatige intelligentie te versnellen

Gepubliceerd op 28/06/2023 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco en de Europese Commissie hebben een overeenkomst ondertekend om de wereldwijde implementatie te versnellen van de Unesco-aanbeveling over de ethiek van kunstmatige intelligentie. Bedoeling is om de minst ontwikkelde landen te ondersteunen bij het opstellen van hun nationale wetgeving.

Sinds november 2021 biedt de Unesco-aanbeveling over de ethiek van kunstmatige intelligentie een gemeenschappelijk normatief kader voor alle landen over de hele wereld. Bijna 30 landen zijn al met deze aanbeveling aan de slag om nationale wetgeving op te stellen die ervoor zorgt dat kunstmatige intelligentie de fundamentele vrijheden en mensenrechten eerbiedigt en de hele mensheid ten goede komt.

Nu de bezorgdheid over generatieve kunstmatige intelligentie toeneemt, zal het partnerschap tussen Unesco en de Europese Commissie lage-inkomenslanden helpen om hun strategieën en regelgeving op nationaal niveau te ontwikkelen. De Europese Commissie stelt 4 miljoen euro beschikbaar.

Expertise

Onder de noemer ‘AI Ethics Experts without Borders’ zal Unesco expertise ter beschikking stellen van haar lidstaten. Ze kunnen op maat gemaakt beleidsadvies krijgen om de kennis van hun instellingen te vergroten om de aanbeveling uit te voeren.

Uitwisseling

Unesco zal jaarlijks een wereldwijd forum over de ethiek van kunstmatige intelligentie houden als een platform voor gestructureerd leren en het delen van wereldwijde goede voorbeeldpraktijken tussen stakeholders van over de hele wereld. De Organisatie zal ook een toolkit ontwikkelen voor justitie op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Over de aanbeveling

De Unesco-aanbeveling is het eerste universele normatieve kader voor de ethiek van kunstmatige intelligentie. De aanbeveling werd unaniem aangenomen door de 193 lidstaten van Unesco in november 2021. Ze is gebaseerd op de bevordering en bescherming van de mensenrechten, menselijke waardigheid en ecologische duurzaamheid. Ze bevordert principes zoals verantwoording en de rechtsstaat, en bevat concrete beleidshoofdstukken die pleiten voor beter gegevensbeheer, inclusiviteit en gendergelijkheid.