Unesco Vlaanderen

Unesco-erfgoed in Vlaamse Canon

Gepubliceerd op 10/05/2023 door Unesco Platform Vlaanderen

Begijnhoven en Ros Beiaard opgenomen in de Canon van Vlaanderen.

De Canon van Vlaanderen behelst zestig historische Vlaamse ankerpunten (‘vensters’ genoemd) die het hedendaagse Vlaanderen vormgeven. Deze canon is een project waarbij de Vlaamse overheid een overzicht van gebeurtenissen, data, personen, tradities, boeken, voorwerpen en kunstwerken chronologisch liet bundelen om de geschiedenis van Vlaanderen sterker in de verf zetten.

De Canon van Vlaanderen bevat onder meer Vlaams erfgoed dat een erkenning kreeg van Unesco: de begijnhoven en de ommegang van het Ros Beiaard in Dendermonde.

Begijnhoven

In 1998 zijn 13 Vlaamse begijnhoven in Brugge, Dendermonde, Diest, Gent (Ter Hoyen en Sint-Amandsberg), Hoogstraten, Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Sint-Truiden, Tongeren en Turnhout ingeschreven op de Werelderfgoedlijst. De begijnhoven zijn opgericht vanaf de 13e eeuw, voor vrouwen die ‘samen in afzondering’ een godvruchtig leven wilden leiden zonder een kloostergelofte af te leggen. Ze bloeiden vooral in de Lage Landen. Begijnhoven vormen vandaag nog altijd vaak eilandjes in het stedelijke weefsel, die getuigen van de fascinerende traditie van de begijnen.

Ros Beiaard

Om de tien jaar trekt een reusachtig houten paard door de straten van Dendermonde: het Ros Beiaard. Op de rug zitten de vier ‘Heemskinderen’, gespeeld door vier broers die in de stad Dendermonde geboren zijn. Elke keer opnieuw brengt deze ommegang veel volk op de been.

De Ros Beiaardommegang is één van negen bijzondere optochten in Belgische en Franse steden die in 2008 samen zijn ingeschreven op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Het gaat telkens om traditionele stoeten met grote beeltenissen van reuzen, dieren of draken, als symbolen van de lokale identiteit. In de optochten zijn er vaak referenties naar de geschiedenis of de legendes over de stad.