Unesco Vlaanderen

UNESCO-erkenning voor Heilig Bloedprocessie

Gepubliceerd op 05/10/2009 door Unesco Platform Vlaanderen

De Heilig Bloedprocessie van Brugge is op 30 september 2009 ingeschreven op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Dat is beslist door het Intergouvernementeel comité voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed dat van 28 september tot 4 oktober 2009 bijeen kwam in Abu Dhabi.

De Heilig Bloedprocessie is een religieus feest dat ieder jaar op Hemelvaartsdag wordt georganiseerd. De oudste sporen van de processie gaan terug tot eind dertiende eeuw. Het evenement lokt altijd tienduizenden toeschouwers naar Brugge. De processie is één van de 76 elementen die door het Comité zijn ingeschreven op de Representatieve Lijst.

Een en ander kadert in de UNESCO Conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed die is aangenomen door de Algemene Conferentie van UNESCO in oktober 2003 en sinds april 2006 van kracht is. "De conventie beantwoordt aan een reële verwachting. De verwachting voor een erkenning van een vorm van erfgoed die te lang verwaarloosd werd, terwijl hij toch de vitaliteit van mensen en hun creativiteit weerspiegelt," zo zei Françoise Rivière, adjunct-directeurgeneraal van UNESCO voor Cultuur, bij aanvang van de bijeenkomst van het Comité. De conventie is opgesteld "om een vorm van erfgoed te beschermen waarvan algemeen wordt aangenomen dat hij bedreigd wordt door de snelle veranderingen die zich momenteel voordoen in de wereld en door de afnemende overdracht ervan naar toekomstige generaties."

De conventie vormt een aanvulling bij de instrumenten die UNESCO eerder ontwikkelde ter bescherming van het materieel erfgoed en richt zich op het vrijwaren van orale tradities en expressies (inclusief talen als uitdragers van immaterieel cultureel erfgoed), podiumkunsten, sociale gebruiken, rituelen en festiviteiten, kennis en gebruiken met betrekking tot de natuur en het universum, en de knowhow die voorkomt uit traditionele ambachten.

Klik hier voor een volledig overzicht van de nieuwe elementen op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.