Unesco Vlaanderen

Unesco erkent 24 nieuwe biosfeergebieden

Gepubliceerd op 31/07/2018 door Unesco Platform Vlaanderen

Het wereldwijd netwerk van biosfeergebieden is uitgebreid, met onder meer een nieuw biosfeergebied in Nederland.

Het hoogste bestuursorgaan van het Mens- en Biosfeerprogramma van Unesco heeft de status van biosfeergebied toegekend aan 24 nieuwe gebieden, waaronder de Maasheggen in Nederland. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in Indonesië van 23 tot 28 juli 2018. Daarmee staat de teller van het wereldwijd netwerk van biosfeergebieden op 686.

De Maasheggen is een eeuwenoud cultuurlandschap in de noordelijke Maasvallei. Karakteristiek voor de Maasheggen is de verdeling van het landschap in een groot aantal kleine landbouwpercelen, van elkaar gescheiden door meidoornheggen. Het gebied omvat circa 275 km heggen op een oppervlakte van ongeveer 2 000 hectare. De Maasheggen is het enige biosfeergebied in Nederland.

Terugtrekking

Het hoogste bestuursorgaan van het Mens- en Biosfeerprogramma van Unesco heeft tezelfdertijd de biosfeerstatus van de Waddenzee opgeheven. Dat gebeurde op verzoek van Nederland. Met deze beslissing kwam na 32 jaar een einde aan de Waddenzee als biosfeergebied.

Het gebied voldeed niet meer aan de verscherpte vereisten voor een erkenning als biosfeergebied. Zo was er binnen de grenzen van het biosfeergebied geen permanent bewoonde zone. Bovendien is het gebied van de Waddenzee in Nederland in 2009 erkend als natuurlijke werelderfgoedsite, een erkenning die meer bekendheid en uitstraling geniet waardoor de erkenning als biosfeergebied als minder belangrijk werd beschouwd.

Wat zijn biosfeergebieden?

In biosfeergebieden staat het streven naar duurzame ontwikkeling centraal, waarbij alle lokale en regionale partijen betrokken zijn en werken vanuit een gezamenlijke visie. In deze proeftuinen zoekt men naar manieren om de mens met de natuur te laten samenleven: innovatieve methoden voor natuurbehoud en bescherming van biodiversiteit gaan hand in hand met sociaaleconomische ontwikkeling. Het programma vertaalt de principes van duurzame ontwikkeling naar een lokale context en maakt zo de verbinding tussen wetenschap, maatschappij en beleid.