Unesco Vlaanderen

Unesco erkent garnaalvisserij te paard

Gepubliceerd op 04/12/2013 door Unesco Platform Vlaanderen

 

Het intergouvernementele comité van Unesco dat toeziet op de uitvoering van de Conventie betreffende de borging van het immaterieel cultureel erfgoed, heeft de garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke opgenomen op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Dat gebeurde vandaag op de jaarlijkse vergadering in Baku (Azerbeidzjan). Het comité was onder de indruk van de deskundig voorbereide nominatie, die ze omschreef als een model en inspiratiebron.

Het garnaalvissen te paard staat sinds 2009 op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE). Het werd het daaropvolgende jaar door minister Schauvliege, op voordracht van de expertencommissie ICE, genomineerd als kandidaat voor inschrijving op de Representatieve lijst. Wegens het invoeren van jaarlijkse quota op mondiaal vlak en de toerbeurt met de andere Gemeenschappen in België, werd het dossier dit jaar voorgesteld voor evaluatie. Nu krijgt deze bijzondere lokale praktijk dus ook een plek op de Representatieve lijst van de Unesco-conventie van 2003.

De Unesco-conventie van 2003 wil de visibiliteit van immaterieel cultureel erfgoed verhogen en de bijdrage ervan tot culturele diversiteit en tot duurzame ontwikkeling benadrukken. Het kernbegrip is de borging, of safeguarding: een actief proces dat ICE een toekomst geeft door kennis en vaardigheden door te geven, vertrekkende vanuit het lokale draagvlak (de erfgoedgemeenschap).

Het Unesco-comité benadrukte dat de garnaalvisserij te paard het belang in de kijker zet van kleine, lokale tradities die de verbondenheid tussen mens, dier en natuur beklemtonen. De garnaalvisserij te paard zorgt in Oostduinkerke voor een eigen identiteit en wordt door de ervaren garnaalvissers aan de jongere generaties doorgegeven, met respect voor de maritieme omgeving.