Unesco Vlaanderen

UNESCO gaat zich meer toeleggen op duurzame ontwikkeling en vredescultuur

Gepubliceerd op 25/10/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

Vertegenwoordigers van de 193 lidstaten van UNESCO komen van 25 oktober tot 10 november 2011 samen op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs. Deze Algemene Conferentie maakt het programma en de begroting van UNESCO voor de komende twee jaar op.

Uit het ontwerp van het programma dat de lidstaten bespreken, blijkt dat UNESCO zich in 2012 en 2013 zal focussen op duurzame ontwikkeling en vredescultuur. In haar activiteiten zal de Organisatie de nadruk leggen op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, Afrika, jongeren, Onderwijs voor Allen (Education for All - EFA), de minst ontwikkelde landen, kleine eilandstaten in ontwikkeling en de meest kwetsbare groepen van de samenleving.

De Algemene Conferentie zal eveneens de eerste krijtlijnen uittekenen voor de volgende middellange termijnstrategie van de Organisatie voor de periode 2014-2019.

Het hete hangijzer van deze Algemene Conferentie is het verzoek van Palestina om lid te worden van UNESCO. Eerder deze maand adviseerde de Uitvoerende Raad van UNESCO om Palestina te laten toetreden tot de Organisatie. Vooral de Verenigde Staten zijn sterk gekant tegen een toetreding van Palestina op dit moment en stellen hun verder lidmaatschap van de Organisatie openlijk in vraag.