Unesco Vlaanderen

Unesco lanceert Malalafonds voor meisjesonderwijs

Gepubliceerd op 07/02/2014 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco directeur-generaal Irina Bokova en de Pakistaanse minister voor Onderwijs hebben op 6 februari 2014 in Islamabad een overeenkomst gesloten om een fonds op te richten om te investeren in beter onderwijs voor meisjes, vooral in afgelegen gebieden in Pakistan. Het fonds zal 7 miljoen dollar investeren in het formeel en niet-formeel onderwijs. Geld dat onder meer besteed wordt aan nascholing voor leerkrachten en aan het vergroten van het bewustzijn over het belang van onderwijs voor meisjes.

Het belang van meisjesonderwijs kan nauwelijks overschat worden. "Het is de beste langetermijninvestering die een land kan doen om te bouwen aan sociale inclusie, rechtvaardigheid, billijkheid en economische groei," zegt Bokova.

Maar liefst 3,8 miljoen meisjes in Pakistan gaan niet naar school. En zij de wel onderwijs volgen, haken sneller voortijdig af dan jongens. Het fonds wil meer meisjes naar de schoolbanken brengen om de inschrijvingsgraad onder jongens en meisjes gelijk te krijgen.

"Onderwijs gaat niet alleen over kwantiteit, investeringen of inschrijvingsgraad. Het gaat ook over de kwaliteit van het onderwijs dat de scholen aanbieden, over de opleiding van leerkrachten en over relevante competenties voor goede banen en een inclusieve samenleving. Het Malalafonds zal daaraan werken," zegt Bokova.

"Meisjes hebben dezelfde rechten als jongens in de islam," zegt minister Baligh ur-Rehman. "Onderwijs is geen keuze maar een fundamenteel recht van elk kind. Het is de morele, ethische en grondwettelijke verantwoordelijkheid van de overheid om elk kind onderwijs te bieden, ongeacht afkomst of geslacht."

Het fonds is vernoemd naar Malala Yousafzai, het Pakistaanse meisje dat eind 2012 ternauwernood ontsnapte aan een moordaanslag uitgevoerd door een Talibanstrijder. Ze was een doelwit omdat ze opkwam voor het recht op onderwijs. Ondertussen is ze uitgegroeid tot een internationaal symbool voor het ijveren voor kinderrechten en onderwijskansen voor iedereen.