Unesco Vlaanderen

UNESCO stelt klimaatprogramma voor in Kopenhagen

Gepubliceerd op 17/12/2009 door Unesco Platform Vlaanderen

Gisteren gaf Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, een persconferentie op de VN-klimaatconferentie (COP15) in Kopenhagen om de klimaatinitiatieven van de Organisatie voor te stellen. Ze benadrukte de belangrijke rol die UNESCO kan spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

"Omwille van haar interdisciplinaire capaciteiten, kan UNESCO een unieke bijdrage leveren aan het leren omgaan met, en het ons aanpassen aan, de klimaatverandering, en dit door gerichte acties op het vlak van onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie & informatie. Al deze inspanningen worden afgestemd op de antwoorden van het ganse VN-systeem op deze mondiale uitdaging. Een eerste belangrijke pijler van het klimaatinitiatief van UNESCO, is het bijdragen tot de klimaatwetenschap en tot het opbouwen van onmisbare kennis via onze Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC). Dit gebeurt in samenwerking met de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en ons Internationaal Hydrologisch Programma (IHP)," aldus Bokova. Het werk in dit domein leidt tot betere kennis en voorspellingen over het klimaatfenomeen.

De tweede pijler waarop het klimaatinitiatief van UNESCO steunt, is de educatie over klimaatverandering. Dit past binnen het kader van het VN-decennium voor Onderwijs voor Duurzame Ontwikkeling waarvan UNESCO de leiding in handen heeft. De acties op dit terrein concentreren zich op het helpen van lidstaten om hun curricula aan te passen, om leerkrachten op te leiden over dit thema en om onderwijsstrategiën op alle niveaus te ontwikkelen.

De derde pijler omvat culturele en bio-diversiteit, met inbegrip van cultureel erfgoed. Bokova beklemtoonde tijdens de persconferentie dat "UNESCO haar lidstaten zal helpen om de iconische waarde van werelderfgoedsites en biosfeerreservaten aan te wenden om schoolvoorbeelden te verspreiden inzake maatregelen voor aanpassing en bescherming." UNESCO zal ook werken rond de problematiek van ontbossing en degradatie van bossen die een impact hebben op het CO2-gehalte in de atmosfeer.

Ten slotte zal UNESCO zich buigen over verschillende ethische en sociale aspecten die verbonden zijn met klimaatverandering. Zo zal ze onderzoeken of het wenselijk is om een verklaring met ethische principes betreffende klimaatverandering te formuleren en zal ze onderzoek voeren naar de migratiestromen die voortvloeien uit de klimaatverandering.

Het UNESCO Platform Vlaanderen publiceerde een brochure die de verschillende programma's en projecten voorstelt waarmee UNESCO een bijdrage levert aan de strijd tegen de klimaatverandering. Klik hier om de brochure met een overzicht van de klimaatprogramma's van UNESCO te downloaden in pdf-formaat.

De brochure is eveneens gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be