Unesco Vlaanderen

UNESCO steunt ontwikkeling van de media in ontwikkelingslanden

Gepubliceerd op 29/02/2012 door Unesco Platform Vlaanderen

Het Bureau dat UNESCO's Internationaal Programma voor de Ontwikkeling van Communicatie (IPDC) in goede banen leidt, kwam vorige week bijeen op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs om zich te buigen over ingediende projectvoorstellen. Het Bureau kende een totaal bedrag van 2 miljoen dollar toe aan 83 projecten verspreid over vier continenten. Het gaat om projecten die de ontwikkeling van de media willen bevorderen in Afrika (33 projecten), in Azië en het gebied van de Stille Oceaan (21), Latijns-Amerika en de Caraïben (18) en in de Arabische wereld (11). Er is ook steun toegekend aan een interregionaal project.

De ondersteunde projecten sluiten allemaal aan bij de prioriteiten van het IPDC, namelijk het bevorderen van de vrijheid van meningsuiting en het mediapluralisme, het ontwikkelen van gemeenschapsmedia en het aanscherpen van de professionele vaardigheden van journalisten.

Een project in Kenia zal opleiding verschaffen aan de medewerkers van vijf lokale radiozenders om luisteraars aan te zetten om te participeren in debatten rond thema's zoals goed bestuur, mensenrechten en gendergelijkheid. Een ander project in Oost-Timor zal de oprichting van de eerste Persraad in het land begeleiden, wat zal leiden tot zelfregulering van de media en hogere professionele standaarden voor journalisten.

In Colombia krijgen 15 journalisten die berichten over drugshandel en georganiseerde misdaad, een opleiding over onderzoeksjournalistiek en over hoe ze zichzelf beter kunnen beschermen tegen represailles. En in Algerije krijgt de internetradio Voix de femmes, een initiatief van een nationale vereniging van vrouwen uit de media, steun onder de vorm van opleidingen en materiaal om aldus de inspanningen ter bevordering van gendergelijkheid alle kansen te geven.

Op een na worden alle geselecteerde projecten gefinancierd door het IPDC dat zijn fondsen verzamelt door middel van bijdragen van UNESCO-lidstaten. Noorwegen stelt extra middelen ter beschikking van het IPDC ter ondersteuning van een project gericht op het vergroten van de vrijheid van de media in Tunesië.

Het IPDC is een multilateraal platform binnen de Verenigde Naties dat het pad wil helpen effenen voor vrije, onafhankelijke en pluralistische media in ontwikkelingslanden en landen in overgang. Het Bureau ervan bestaat uit acht vertegenwoordigers van UNESCO-lidstaten met bijzondere expertise op het gebied van de prioriteiten van het IPDC.


De volledige lijst van goedgekeurde projecten