Unesco Vlaanderen

UNESCO tot wereldleiders: Investeer in onderwijs!

Gepubliceerd op 03/04/2009 door Unesco Platform Vlaanderen

De G20-groep, de 19 grootste economische machten en de Europese Unie, kwam op 2 april 2009 in Londen samen om een antwoord te vinden op de zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Een ingrijpende hervorming van het globale financiële systeem dient zich aan om de instorting van banken en andere financiële instituten in de toekomst te verhinderen. De directeur-generaal van UNESCO, Koïchiro Matsuura, riep de G20-groep op om ook de aandacht te vestigen op een structurele economische ontwikkeling op lange termijn: het onderwijs.

De directeur-generaal beklemtoonde dat "Onderwijsuitgaven een van de meest productieve investeringen zijn die een land kan doen. ... Onderzoek toont aan dat door het met één jaar verlengen van de gemiddelde schoolgaande periode, het BBP per capita aangroeit met 4 tot 6%. Door vandaag middelen te pompen in educatie, zal niet alleen het economisch herstel bespoedigd worden, maar kunnen we ook van een sterkere groei in de toekomst genieten en globale stabiliteit op lange termijn garanderen. Daarom stelt UNESCO voor om onderwijs ook op de agenda te plaatsen van internationale samenkomsten die tot doel hebben de huidige crisis te bezweren."

En het houdt niet op bij onderwijs, aldus Matsuura: "Investeren in wetenschap, innovatie en nieuwe technologieën, inclusief groene technologieën, is eveneens fundamenteel om economische groei te stimuleren en tot een duurzame leefomgeving bij te dragen. UNESCO werkt reeds samen met verschillende landen, zeker in Afrika, om een wetenschappelijk beleid te ontwikkelen en menselijke en institutionele mogelijkheden op te bouwen om zo innovatie te promoten."

"Om de globale crisis, die van een nooit geziene grootte en complexiteit getuigt, van antwoord te dienen, zal goede samenwerking en internationale solidariteit vereist zijn. De organisaties van de Verenigde Naties, inclusief UNESCO, waarvan elk land van de G20-groep lid is, hebben de mogelijkheid om gecoördineerd strategisch actie te voeren", aldus Matsuura, beklemtonend dat "multilateralisme van vitaal belang zal zijn om gezamenlijke oplossingen te vinden voor de actuele uitdagingen."

De directeur-generaal van UNESCO besloot zijn oproep met de volgende woorden: "De crisis dreigt de recente vooruitgang, die na zoveel grote inspanningen tijdens de laatste jaren tot stand is gekomen, uit te gommen - zeker in ontwikkelingslanden. Ook de ontwikkelingsdoelen dreigen mislopen te worden, denken we maar aan de Millenniumdoelstellingen. Er wordt verwacht dat de bevolking van Afrika de komende 35 jaar met 100% zal groeien: nu in het budget snoeien dat voorzien is om armoede te bestrijden, is dan ook gelijk aan een sociale catastrofe. Ik spoor de G20 aan om de hulpverlening te bespoedigen en de recente tendens tot hulpvermindering om te keren."