Unesco Vlaanderen

UNESCO vraagt steun voor strijd tegen illegale kunsthandel

Gepubliceerd op 11/09/2002 door Unesco Platform Vlaanderen

Japan ratificeerde onlangs de Conventie van 1970 betreffende de te nemen maatregelen teneinde de illegale invoer, uitvoer of transfer van cultuurgoederen te verbieden of te beletten. De Conventie zal in Japan van kracht worden op 9 december 2002.

De Conventie van 1970 was het eerste wettelijk instrument op wereldniveau ter bescherming van het cultureel erfgoed tegen plunderingen en illegale verkoop. Het Verenigd Koninkrijk, dat in 2002 toetrad, Zwitserland, dat zich in 2003 zal aansluiten, en Japan vervoegen de 93 landen die de Conventie al eerder ratificeerden.

UNESCO directeur-generaal Matsuura feliciteert Japan met de beslissing. "De ratificatie van landen zoals Japan, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland is fundamenteel omwille van hun leidende positie op de wereldmarkt van kunst. Ik doe een oproep aan alle landen om hun voorbeeld te volgen en de Conventie te ratificeren".

In het kader van het VN Jaar van het Cultureel Erfgoed (2002) lanceerde de UNESCO een campagne om alle landen aan te zetten om het cultureel erfgoed te beschermen, onder meer door ratificatie van de Conventie van 1970. Diefstal, illegale export en handel van culturele goederen zijn in handen van criminele bendes die internationaal georganiseerd zijn. Hoe meer landen zich aansluiten bij de Conventie, hoe efficiënter de illegale handel aangepakt kan worden.

Interpol, de Internationale Politie Organisatie, geeft aan dat illegale kunsthandel even lucratief is als wapen- en drugshandel. In deze strijd volstaat de teruggave van de gestolen goederen niet. Landen moeten wetten opstellen om illegale opgravingen, import en export van culturele goederen te verhinderen. Daarnaast moet men inventarissen opstellen en efficiënte veiligheidsmaatregelen treffen om het werk van de douane en politie te vergemakkelijken.