Unesco Vlaanderen

UNESCO wil grootste chemisch experiment ooit opzetten

Gepubliceerd op 19/01/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

UNESCO en de Internationale Unie voor Zuivere en Toegepaste Chemie (IUPAC), die samen de locomotief vormen van het Internationaal Jaar van de Chemie, willen het grootste scheikundige experiment ter wereld opzetten.

Het wereldwijde project, dat de titel Water: Een chemische oplossing meekreeg, moedigt leerlingen van basis- en secundaire scholen aan om experimenten uit te voeren rond waterkwaliteit - zoals het testen van het zoutgehalte, de zuurtegraad en het leren filteren en distilleren. Achterliggende doelstelling is om jongeren van alle leeftijden bewust te maken van het belang van water en hen aan te zetten er duurzaam mee om te springen.

Leerlingen zullen de resultaten van hun experimenten kunnen ingeven op een speciale website met een interactieve wereldkaart die de resultaten van alle deelnemers toont. De initiatiefnemers hopen dat het project zal uitgroeien tot het grootste scheikundige experiment ooit.

Naar aanleiding van het Internationaal Jaar van de Chemie staat er nog een tweede onderwijsproject op stapel. Het draait rond klimaatverandering en is afgestemd op leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs en op studenten hoger onderwijs. Via 13 interactieve lessen krijgen jongeren meer inzicht in de wetenschappelijke verschijnselen die aan de grondslag liggen van klimaatverandering en de gevolgen ervan voor het leefmilieu; en leren ze meer over hoe de mensheid de klimaatverandering beïnvloedt. Deelnemers aan dit project zullen ook experimenten moeten uitvoeren en hun resultaten delen via een website.

Officiële lancering

UNESCO en de IUPAC lanceren het Internationaal Jaar van de Chemie officieel op 27 en 28 januari 2011 met een tweedaagse conferentie op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs. Op 27 januari staan de bijdrage van chemie tot het moderne leven, de positie van vrouwen in de scheikunde en de band tussen chemie en duurzame ontwikkeling op de agenda. Op 28 januari wordt de verhouding van chemie tot een aantal onderwerpen onderzocht, zoals gezondheid, energie, materialen, voeding en economische en sociale aspecten.

"De verantwoordelijke ontwikkeling van de chemie kan helpen om een aantal grote vragen van deze tijd te beantwoorden zoals hoe kunnen we mensen van voedsel voorzien, hoe kunnen we de volksgezondheid verbeteren en hoe kunnen we zorgen voor duurzame ontwikkeling? Het Internationaal Jaar van de Chemie is het uitgelezen moment om stil te staan bij deze vragen," aldus Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO. "We moeten ons meer bewust worden van het potentieel van de chemie om het leven in het belang van iedereen op een positieve manier te beïnvloeden."

Klik [hier] voor meer informatie over het wereldwijd experiment Water: A Chemical Solution