Unesco Vlaanderen Unesco Vlaanderen

UNESCO wil het toilet heruitvinden

Gepubliceerd op 30/08/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

De Bill & Melinda Gates Stichting kent een bedrag van 8 miljoen dollar toe aan het in Delft gevestigde UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie en zijn partners. Het geld is bestemd voor postgraduaateducatie en onderzoek die zich toeleggen op het zoeken naar oplossingen voor de sanitaire problemen van arme stadsbewoners in Afrika ten zuiden van de Sahara en Zuidoost-Azië.

Volgens professor Damir Brdjanovic, die het project bedacht en coördineert, gaat het om het grootste onderzoeks- en educatieprogramma ooit dat is afgestemd op de sanitaire noden van arme stadsbewoners. Gedurende een periode van vijf jaar zal het project ruim 500 experts uit ontwikkelingslanden opleiden en 130 'jaar' aan onderzoek opleveren.

"Om te beantwoorden aan de behoeften van de 2,6 miljard mensen die niet over veilige sanitaire voorzieningen beschikken, moeten we niet enkel het toilet heruitvinden maar ook veilige, betaalbare en duurzame manieren vinden om menselijke uitwerpselen op te vangen, te behandelen en te recycleren," aldus Sylvia Mathews van de Bill & Melinda Gates Stichting. "Het is van groot belang dat we daarvoor nauw samenwerken met lokale gemeenschappen om tot langdurige sanitaire oplossingen te komen die het dagelijks leven van mensen verbeteren."

Het onderzoek in het kader van het project concentreert zich op vijf hoofdthema's: slimme sanitaire oplossingen voor sloppenwijken en informele nederzettingen; sanitaire noodoplossingen na natuur- en antropologische rampen; gedecentraliseerde sanitaire voorzieningen; goedkope opvang en behandeling van afvalwater en ten slotte het beheer van rioolstromen.