Unesco Vlaanderen

Unesco zet radio in tegen het zikavirus

Gepubliceerd op 05/08/2016 door Unesco Platform Vlaanderen

Recente uitbraken van het zikavirus leidden tot bezorgdheid in verschillende landen, met name in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er een wetenschappelijke consensus dat het zikavirus microcefalie en het Guillain-Barré Syndroom kan veroorzaken. Dit vergroot de noodzaak om preventieve maatregelen te nemen.

Het behoort tot de opdracht van Unesco op het vlak van communicatie & informatie om principes zoals pluralisme, redactionele onafhankelijkheid, onpartijdigheid, alsmede toegang tot informatie, te garanderen, ook in tijden van epidemieën en crisissen. Dit zorgt er onder meer voor dat noodzakelijke informatie de bevolking tijdig kan bereiken.

Radio als preventiemiddel

Mediapluralisme leidt ertoe dat er diverse platforms voor communicatie beschikbaar zijn. Radio in het bijzonder is een belangrijk instrument. Het medium heeft een groot bereik en is uiterst geschikt om in de kortst mogelijke tijd een groot publiek te bereiken, met inbegrip van afgelegen gemeenschappen en kwetsbare mensen. Zo kunnen preventieve boodschappen efficiënt worden verspreid tijdens noodsituaties zoals natuurrampen en epidemieën. Dit potentieel stond onlangs nog centraal op Wereldradiodag, jaarlijks gehouden op 13 februari.

Om bij te dragen aan de strijd tegen het zikavirus produceerde Unesco informatieve en preventieve radiospots in samenwerking met de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De spots zijn beschikbaar in de 4 talen van de regio: Engels, Frans, Portugees en Spaans.

Ruime verspreiding

Voor de verspreiding van de spots werkte Unesco samen met verschillende internationale en regionale koepelorganisaties van omroepen. Op die manier kwamen ze terecht bij zoveel mogelijk openbare, commerciële en gemeenschapsradiostations over heel Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

In Brazilië bijvoorbeeld, waar de zika-epidemie bijzonder hevig is, bood Agência Radioweb Brazilië - een online radioplatform - de spots aan op het internet. Ze werden gedownload en uitgezonden door ongeveer 450 radiostations in het land, goed voor een bereik van 394 steden en een potentieel van 53,6 miljoen mensen.

De campagne liet lokale omroepen in de regio toe om kosteloos te beschikken over betrouwbare informatie over het virus, de verspreiding ervan, en welke concrete en eenvoudige stappen de bevolking kan zetten om er zich tegen te beschermen. Ze werden uitgezonden op de meest veelbeluisterde momenten tijdens de dag om het grootst mogelijke bereik te garanderen.