Unesco Vlaanderen

Veiligheidsraad neemt resolutie over erfgoed aan

Gepubliceerd op 27/03/2017 door Unesco Platform Vlaanderen

VN wil strijd opvoeren tegen opzettelijke vernieling van erfgoed en illegale handel in culturele goederen.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 24 maart 2017 een resolutie aangenomen over de bescherming van cultureel erfgoed en de strijd tegen illegale handel in culturele goederen om terrorisme te financieren.

“De opzettelijke vernieling van erfgoed is een oorlogsmisdaad. Het is een oorlogstactiek geworden om samenlevingen op lange termijn te ontwrichten, een onderdeel van een strategie van culturele zuivering. Daarom is de verdediging van erfgoed meer dan een culturele kwestie. Het is noodzakelijk voor de veiligheid en is onlosmakelijk verbonden met de verdediging van mensenlevens,” zei Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, in een toespraak voor de Veiligheidsraad.

Historische resolutie

“Wapens zijn niet genoeg om gewelddadig extremisme te verslaan. Het opbouwen van vrede vereist ook cultuur. En het vereist onderwijs, preventie en de overdracht van erfgoed. Dat is de boodschap van deze historische resolutie,” aldus Bokova.

Nog volgens de directeur-generaal van Unesco zijn er sinds het aannemen van Resolutie 2199 van de VN-Veiligheidsraad in 2015, die de handel in culturele goederen uit Irak en Syrië verbiedt, heel wat inspanningen geleverd om de financiering van terrorisme door de illegale handel in antiquiteiten te verstoren. Onder impuls van Unesco verscherpten zo'n 50 landen hun wetgeving en wisselen ze informatie en gegevens uit om smokkelroutes te ontmantelen en restituties te vergemakkelijken. Er is ook een samenwerking op gang gebracht tussen Unesco, Interpol, het VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit, douanediensten, de privésector en musea om nieuwe gecoördineerde acties op te zetten.

De unanieme steun voor Resolutie 2347 weerspiegelt een nieuwe erkenning van het belang van de bescherming van erfgoed voor vrede en veiligheid.

Raadpleeg Resolutie 2347 van de VN-Veiligheidsraad