Unesco Vlaanderen

Verklaring van Unesco over de recente ontwikkelingen in Oekraïne

Gepubliceerd op 25/02/2022 door Unesco Platform Vlaanderen

Op 24 februari publiceerde Unesco een verklaring over de oorlog in Oekraïne. De Organisatie roept op tot respect voor het internationale humanitaire recht, terughoudendheid van aanvallen op onderwijs en journalisten, en de bescherming van cultureel erfgoed in al zijn vormen.

“Unesco maakt zich grote zorgen over de aanhoudende militaire operaties en de escalatie van geweld in Oekraïne. Zoals de secretaris-generaal van de VN heeft verklaard, zijn dergelijke operaties een schending van de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne en in strijd met het Handvest van de Verenigde Naties.

Unesco roept op tot eerbiediging van het internationaal humanitair recht, met name het Verdrag van Den Haag van 1954 voor de bescherming van culturele eigendommen in geval van gewapende conflicten en de twee protocollen (1954 en 1999), om schade aan cultureel erfgoed in al zijn vormen te voorkomen.

Dit omvat ook de verplichtingen uit hoofde van Resolutie 2222 (2015) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties inzake de bescherming van journalisten, mediaprofessionals en aanverwant personeel in conflictsituaties, om vrije, onafhankelijke en onpartijdige media te promoten als een van de essentiële fundamenten van een democratische samenleving, en die kunnen bijdragen aan de bescherming van burgers.

Unesco roept ook op tot terughoudendheid bij aanvallen op of schade aan kinderen, leraren, onderwijzend personeel of scholen, en om het recht op onderwijs te handhaven.”