Unesco Vlaanderen

Verwarring werelderfgoedbord Aalst opgehelderd

Gepubliceerd op 22/01/2020 door Unesco Platform Vlaanderen

Vlaamse Unesco Commissie maakt duidelijk dat het toeristisch infobord van Aalst langs de E40 mag blijven staan – met werelderfgoedlogo.

Recent ontstond verwarring rond het toeristisch infobord van Aalst langs de E40. Daarop staan twee foto’s, waarvan een van het carnaval. Onder de foto’s staan de logo’s van Unesco en het werelderfgoed. Onder meer het Agentschap Wegen en Verkeer vroeg zich af of het bord moest worden aangepast, nu Aalst Carnaval van de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid is geschrapt.

Werelderfgoed is niet hetzelfde als immaterieel erfgoed

Verschillende media berichtten over de kwestie: het signaal voor de Vlaamse Unesco Commissie om in actie te schieten. De Commissie wees de betrokkenen erop dat er een wezenlijk verschil is tussen een erkenning als werelderfgoed en een inschrijving op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

Het infobord langs de snelweg draagt het logo van het Unesco-werelderfgoed omdat het belfort van Aalst deel uitmaakt van de reeks van 56 belforten van België en Frankrijk die is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst. Dat is een instrument van de Werelderfgoedconventie van 1972 die plaatsen – zowel culturele als natuurlijke sites – beschermt die van uitzonderlijke universele waarde zijn.

Aalst Carnaval stond op  de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Die is verbonden aan de Conventie voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed van 2003. Die Conventie wil tradities, ambachten, festiviteiten enz. laten gedijen.

Conclusie: er hoeft niets te veranderen

Met andere woorden: een al dan niet inschrijving van Aalst Carnaval op een Unesco-lijst van het immaterieel cultureel erfgoed maakt geen verschil uit voor het feit dat het toeristisch infobord aangeeft dat er werelderfgoed is in Aalst.

Na contact met de Vlaamse Unesco Commissie liet het Agentschap Wegen en Verkeer weten dat het de kwestie zal bekijken maar dat het huidige bord waarschijnlijk gewoon zal blijven staan.

Aalst Carnaval is in december 2019 verwijderd van de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Dat gebeurde op vraag van de carnavalsgemeenschap zelf. Het was een reactie op de internationale commotie rond een praalwagen met joodse karikaturen tijdens de stoet van vorig jaar.

Het is niet de eerste keer dat er verwarring is rond het begrip werelderfgoed en de verschillende andere vormen van erfgoed die bescherming krijgen van Unesco. Daarom ontwikkelde de Vlaamse Unesco Commissie een leeswijzer die alles helder op een rijtje zet.

Download de leeswijzer ‘Unesco & erfgoedtermen for dummies’