Unesco Vlaanderen

Vier nieuwe elementen op de Inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Gepubliceerd op 09/07/2013 door Unesco Platform Vlaanderen

Op advies van de expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed voegt Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege Waregem Koerse Feesten, bloemencorso's, het vinkenzetten en de traditionele teelt van grondwitloof toe aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. De Inventaris verhoogt de zichtbaarheid van het immaterieel cultureel erfgoed en stimuleert het bewust omgaan met en het borgen van dat erfgoed. De Inventaris telt nu 37 tradities, fenomenen of gewoontes.

Het immaterieel cultureel erfgoed zijn gewoontes, gebruiken, kennis en praktijken die een gemeenschap of groep overgeërfd heeft, én die de gemeenschap of groep voldoende belangrijk acht om door te geven aan toekomstige generaties.

UNESCO-Conventie

Vlaanderen stemt zijn beleid voor het immaterieel cultureel erfgoed af op de UNESCO Conventie betreffende de Borging van het Immaterieel Cultureel Erfgoed (2003). Tot de richtlijnen van die Conventie behoort ook het opstellen en regelmatig actualiseren van minstens één inventaris per lidstaat met daarop elementen van immaterieel cultureel erfgoed.

Bloemencorso's

Bloemencorso's zijn optochten van met bloemen versierde wagens die tussen mei en einde september nog op enkele plaatsen in Vlaanderen gehouden worden. Jaarlijks kunnen de lokale organisatoren rekenen op de inzet van vriendengroepen, verenigingen en buurtschappen die de optochten maandenlang voorbereiden. De aanvraag om opgenomen te worden op de Inventaris Vlaanderen werd gezamenlijk ingediend door de organisatoren van de bloemencorso's van Ternat, Blankenberge, Sint-Gilis-bij-Dendermonde, Loenhout en Wommelgem. Daarmee geven zij een meteen ook een voorbeeld van hoe een ICE-element dat op diverse plaatsen voorkomt voor zijn borging en voorbestaan vooral ook gebaat is bij samenwerking en krachtenbundeling tussen lokale erfgoedgemeenschappen.

Vinkenzetten

Vinkenzetten is een eeuwenoude volkssport met sterk sociaal-culturele inslag. Deze in hoofdzaak gezinsactiviteit komt vooral in West- en Oost-Vlaanderen voor, maar wordt ook elders in Vlaanderen en in een deel van Henegouwen beoefend.

Waregem Koerse Feesten

Waregem Koerse Feesten is een jaarlijks terugkerend zomers massa-evenement. Het hoogtepunt van deze Feesten is Waregem Koerse. Het zijn paardenrennen, die sinds het midden van de negentiende eeuw op de eerste dinsdag na het laatste weekend van augustus worden georganiseerd. De Feesten worden de donderdag voordien officieel geopend door de belleman van Waregem.

Witloofteelt

De traditionele teelt van grondwitloof gaat terug op een arbeidsintensieve teelttechniek om in de winter verse vitaminerijke groenten te bekomen. De teelt stoelt op een doorgedreven praktijkkennis en traditionele technieken. Grondwitloof is een geïndividualiseerd product met een grote diversiteit aan smaken. Veel telers houden de uitgesproken smaak van hun witloof in stand door de opkweek van zaaizaad dat vaak van generatie op generatie binnen het bedrijf werd veredeld. Anno 2013 zijn er nog zo'n 180 grondwitlooftelers actief, waarvan ongeveer 150 in Vlaams-Brabant.

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: "In Vlaanderen sluiten we met ons beleid perfect aan bij de Unesco-Conventie 2003 die de culturele diversiteit in de wereld wil vrijwaren en in beeld brengen. Opname op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed betekent geen extra subsidiëring, maar wel een grotere zichtbaarheid en kansen op uitwisseling van kennis, ervaringen, expertise, acties en programma's. En dit zowel in Vlaanderen als in het buitenland."