Unesco Vlaanderen

Vijf bijzondere vrouwelijke onderzoekster bekroond

Gepubliceerd op 11/02/2021 door Unesco Platform Vlaanderen

Ter gelegenheid van de Internationale dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap (11 februari) maakte Unesco de vijf laureaten bekend van de prestigieuze L’Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards. De Organisatie stelde ook een nieuwe studie voor over gendergelijkheid in wetenschappelijk onderzoek.

De laureaten van de L’Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards 2021 zijn:

Professor Catherine Ngila - Chemie. Bekroond voor het introduceren, ontwikkelen en toepassen van op nanotechnologie gebaseerde analytische methoden om waterverontreinigende stoffen te monitoren. Haar innovatieve werk is van vitaal belang voor de ontwikkeling van waterbeheer op een ecologisch duurzame manier.

Professor Kyoko Nozaki - Scheikunde.Bekroond voor haar baanbrekende, creatieve bijdragen op het gebied van synthetische chemie en het belang voor industriële innovatie. Haar onderzoek heeft geleid tot nieuwe, zeer effectieve en milieuvriendelijke productieprocessen om moleculen te maken die nuttig zijn voor de geneeskunde en duurzame landbouw.

Professor Shafi Goldwasser - Computerwetenschappen. Bekroond voor haar baanbrekende en fundamentele werk in informatica en cryptografie, essentieel voor veilige communicatie via internet en voor gedeelde berekening van privégegevens. Haar onderzoek heeft een aanzienlijke invloed op ons begrip van grote klassen problemen waarvoor computers zelfs maar geen benaderende oplossingen kunnen vinden.

Professor Françoise Combes - Astrofysica. Bekroond voor haar uitstekende bijdrage aan de astrofysica, die varieert van de ontdekking van moleculen in de interstellaire ruimte tot supercomputersimulaties van de vorming van sterrenstelsels. Haar werk is cruciaal geweest voor ons begrip van de geboorte en evolutie van sterren en sterrenstelsels, inclusief de rol die superzware zwarte gaten in galactische centra spelen.

Professor Alicia Dickensein - Wiskunde. Bekroond voor haar uitstekende bijdragen in de voorhoede van wiskundige innovatie door gebruik te maken van algebraïsche meetkunde op het gebied van moleculaire biologie. Haar onderzoek stelt wetenschappers in staat de structuren en het gedrag van cellen en moleculen te begrijpen, zelfs op microscopische schaal. Ze werkt op het grensvlak van zuivere en toegepaste wiskunde en heeft belangrijke verbanden gelegd met natuurkunde en scheikunde, en heeft biologen in staat gesteld een diepgaand structureel begrip te verwerven van biochemische reacties en enzymatische netwerken.

Sinds 1998 zet het L'Oréal-UNESCO For Women in Science Programme zich in om de loopbaan van vrouwelijke wetenschappers te ondersteunen en de hindernissen weg te nemen die hen in de weg staan, zodat ze hun rol kunnen spelen bij het oplossen van de grote uitdagingen van onze tijd. Het programma ondersteunde al meer dan 3 600 vrouwelijke onderzoekers in 117 landen, beloont wetenschappelijke excellentie en inspireert jongere generaties vrouwen om wetenschap als carrière na te streven.

De studie ‘To be smart, the digital revolution will need to be inclusive’ toont aan dat hoewel het aantal vrouwen in wetenschappelijk onderzoek is gestegen tot een op de drie, vrouwen een minderheid blijven in wiskunde, informatica, engineering en artificiële intelligentie.