Unesco Vlaanderen

Vlaams Parlement opent de deuren voor Impulsdag voor filosofie in het onderwijs

Gepubliceerd op 25/10/2005 door Unesco Platform Vlaanderen

De kalender van door de Verenigde Naties erkende internationale en werelddagen is uitgebreid met de Werelddag voor de Filosofie die voortaan elke derde donderdag van november gevierd wordt. Deze beslissing is genomen tijdens de Algemene Conferentie van de UNESCO die vorige week eindigde. De sector voor sociale wetenschappen van de UNESCO organiseerde al sinds 2002 een Filosofiedag om het belang van filosofie in het onderwijs te onderstrepen.

In Vlaanderen speelt het Vlaams netwerk voor Eigentijds Filosofieonderwijs (VEFO) op dit nieuws in door op vrijdag 18 november een Impulsdag voor meer kansen voor filosofie in onderwijs en vorming te organiseren in het Vlaams Parlement.

De doelgroep van de impulsdag bestaat uit beleidsverantwoordelijken, pedagogische begeleiders, directieleden, lerarenopleiders, leerkrachten, onderwijs-inspecteurs, navormers, filosofen, vertegenwoordigers van de Vlaamse scholierenkoepels en andere geëngageerden die constructief mee willen zoeken naar manieren waarop onderwijs en vorming aandacht kunnen besteden aan de filosofische dimensie. De aandacht gaat vooral naar het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

Impulsdag is maar het begin

Na 18 november volgt er een procesperiode die duurt tot april 2006. Tijdens die periode worden mogelijke toepassingen van de impulsdag via talrijke creatieve praktijkvoorbeelden ingebed in de eigen schoolwerking. Op 28 april 2006 ontmoeten leerlingen en filosofen elkaar op een terugkomdag in het Vlaams Parlement. Dan presenteren de leerlingen hun resultaten, wisselen ze ideeën en ervaringen uit en gaan ze een gesprek aan met filosofen.

De eerste impulsdag op 18 november 2005 maakt dus deel uit van een drieluik, waarin mensen van verschillende gezindheden en leeftijden samen willen nadenken over het belang van denken en denkend handelen in het onderwijs, en in het leer- en opvoedingsproces, met het oog op de snel evoluerende en complexe samenleving in de 21ste eeuw.

Ook de impulsdag is opgebouwd als een drieluik: naast sessies waarin verschillende visies op filosofische reflectie in onderwijs en vorming aan bod komen, zijn er ook aparte workshops met inspirerende praktijkmodellen uit diverse onderwijscontexten. De dag wordt afgesloten met een plenaire sessie, waarin ruimte is voor een vraaggesprek over de plaats, de mogelijkheden en de beperkingen van de kansen van filosofie in het curriculum. Met dit dubbele drieluik wil het VEFO een proces van intervisie en actieve bezinning op gang brengen over de meerwaarde van eigentijds filosoferen in onderwijs, en bij het leren en opvoeden.

Klik hier voor meer informatie over de Impulsdag voor meer kansen voor filosofie in onderwijs en vorming. Inschrijven kan tot 1 november.

Klik hier voor meer informatie over de Werelddag voor de Filosofie.