Unesco Vlaanderen

Vlaams Unesco-project voor klimaat

Gepubliceerd op 09/07/2020 door Vlaamse Unesco Commissie

Hoewel klimaatverandering veroorzaakt wordt door wereldwijde factoren, is de impact ervan lokaal het meest ingrijpend. Unesco-biosfeergebieden kunnen een cruciale rol spelen bij de waarnemingen en de inperking van de impact. Het Be-Resilient Project van Unesco, gesteund door het Flanders Unesco Trust Fund (FUST), heeft als doel deze biosfeergebieden in Zuidelijk Afrika te versterken zodat ze de uitdagingen rond klimaat en waterbeheer beter aankunnen.