Unesco Vlaanderen

Minister Diependaele spreekt op Algemene Conferentie van Unesco

Gepubliceerd op 13/11/2023 door Unesco Platform Vlaanderen

Vlaanderen engageert zich om erfgoedprojecten in Afrika en natuurwetenschappelijke programma's van Unesco te blijven ondersteunen. 

Vlaams minister Matthias Diependaele nam op 9 november 2023, als hoofd van de Belgische delegatie ter vervanging van Vlaams minister-president Jambon, het woord tijdens het algemeen beleidsdebat van de Algemene Conferentie van Unesco in Parijs.

De minister haalde de belangrijke werking van de trustfondsen aan om de werking van Unesco te ondersteunen. Vlaanderen is al 25 jaar lang een loyale partner, die dan ook consequent in de top 25 van vrijwillige donoren staat. De samenwerking krijgt gestalte in de vorm van erfgoedprojecten met een geografische focus op Afrika en de ondersteuning van natuurwetenschappelijke programma's. Vlaanderen engageert zich om nieuwe financiële middelen toe te wijzen aan een selectie van projecten die momenteel worden geëvalueerd.

In zijn toespraak zei de minister ook dat Vlaanderen grenzen wil doorbreken. Via succesvolle projecten, zoals onder andere het eDNA project, worden barrières opgeheven tussen bv. burgers en wetenschappers, en tussen verschillende afdelingen en domeinen binnen Unesco.

Tot slot had de minister aandacht voor hoe erfgoed, in al zijn vormen, een bron van identiteit is, interculturele en intergenerationele dialoog bevordert en als katalysator dient voor lokale ontwikkeling en toerisme. Onze gedeelde inspanningen voor het behoud van erfgoed zijn zelfs nog belangrijker in tijden van conflict. Hij sloot af met een boodschap van hoop en verzoening, en dat de boodschap “nooit meer” vandaag de dag zeer relevant is.

De 42e Algemene Conferentie vindt van 7 tot en met 22 november plaats op de hoofdzetel van Unesco in Parijs. Deze tweejaarlijkse bijeenkomst van de 194 lidstaten tekent de krijtlijnen uit waarbinnen Unesco de komende 2 jaar zal werken.