Unesco Vlaanderen

Vlaanderen oogst internationale lof met zijn beheer van volkssporten

Gepubliceerd op 25/11/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

Het Intergouvernementeel Comité dat de UNESCO-conventie betreffende de borging van immaterieel cultureel erfgoed op internationaal niveau coördineert, is van 22 tot 29 november 2011 bijeen in Bali (Indonesië) om te evalueren hoe lidstaten omgaan met immaterieel cultureel erfgoed en om de nominaties voor de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid en de Lijst van immaterieel cultureel erfgoed dat dringend nood heeft aan bescherming te bespreken.

Felicitaties van de jury voor Vlaams voorbeeld

Op vrijdag 25 november 2011 riep het Intergouvernementeel Comité het door Sportimonium, met medewerking van FARO - Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, ingediende dossier over de borgingspraktijk van volkssporten uit tot wereldwijde voorbeeldpraktijk. Het werd ingeschreven in het register van Programma's die best de principes en doelstellingen van de Conventie belichamen (artikel 18 van de Conventie). Het was het enige van zes dossiers dat ook de felicitaties van de adviescommissie en UNESCO zelf kreeg. Het is de allereerste keer dat dit gebeurt. Hiermee werd het levenswerk van professor dr. Roland Renson, Erik De Vroede en andere collega's uit Vlaanderen met de hoogst denkbare erkenning en eer voor erfgoedzorg in de wereld bekroond.

De internationale belangstelling voor dit dossier in de vergadering in Bali is bijzonder groot, zoals blijkt uit de contacten ter plaatse van de Belgische ambassadrice, Arlette Thijs, vertegenwoordigster van het agentschap Kunsten en Erfgoed en Marc Jacobs, vertegenwoordiger van de door UNESCO geaccrediteerde organisatie FARO. Vooral de systematische doch zachte aanpak van de ludodiversiteit (diversiteit van sport en spel, focussend op niet-Olympische sporten) gedurende drie decennia werd geapprecieerd. Bovendien liep het programma, dat in de jaren 1970 gelanceerd werd,  ver op zijn tijd vooruit, voerde het de geest van hoe immaterieel cultureel erfgoed kan benaderd worden al jarenlang uit voor die door de Conventie werd gevat én werden effecten zorgvuldig op lange termijn gemonitord. Lokale gemeenschappen en overheden over de hele wereld kunnen zich nu inspireren op deze voorbeeldpraktijk.

Wat gebeurt er in Bali?


Persbericht minister van Cultuur Joke Schauvliege