Unesco Vlaanderen

VN door een onderwijsbril bekeken

Gepubliceerd op 29/04/2016 door Unesco Platform Vlaanderen

De Vereniging voor de Verenigde Naties stelt een nieuwe website voor met allerlei informatie over de Verenigde Naties, gesneden op maat van het onderwijs. De website vvnindeklas.be is een realisatie van de werkgroep onderwijs van de VVN.

De website richt zich tot leraren (alle niveaus) en leerlingen secundair onderwijs. Het hart van de website is de rubriek Thema's waar men vanuit een thematische invalshoek kennis kan nemen met de boeiende werking van de Verenigde Naties. Elk van deze thematische fiches is geschreven door een (VN) expert en biedt de lezer een oriëntatie in de belangrijkste krijtlijnen van het thema. Aan elke fiche werden leerplandoelstellingen Lager Onderwijs, VOET(en) Secundair Onderwijs en relevante links en beeldmateriaal toegevoegd. De VVN werkgroep onderwijs wil deze rubriek de komende jaren verder uitbouwen tot een heus archief aan thematische fiches.

De rubriek Downloads biedt recente onderwijspublicaties van de VVN aan. De rubriek Projecten geeft meer info over recente projecten van de werkgroep onderwijs VVN en de rubriek UN4YOU geeft een overzicht van wat de VN zoal te bieden heeft.

De inspiratie voor de website vond de VVN werkgroep onderwijs bij een onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut dat uitwees dat de kennis over het reilen en zeilen binnen de internationale samenleving een belangrijke voorspeller is van het vredesengagement van jongeren. Wie meer aandacht heeft voor buitenlands nieuws, blijkt positievere vredesattituden te hebben.


VVN in de klas

De Vereniging voor de Verenigde Naties