Unesco Vlaanderen

Nieuw multimediaportaal voor levenslang leren

Gepubliceerd op 23/05/2023 door Unesco Platform Vlaanderen

Het Unesco-instituut voor levenslang leren (UIL) lanceert de UIL Learning Hub, een allesomvattend online multimediaportaal voor ondersteuning van beleidsontwikkeling, capaciteitsontwikkeling en kennisdeling over levenslang leren.

De UIL Learning Hub geeft toegang tot online trainingen, workshops, webinars en e-conferenties, en deelt tools en richtlijnen. Het ondersteunt de lidstaten van Unesco bij het ontwerpen en in stand houden van flexibele en gendervriendelijke systemen voor levenslang leren en is ontwikkeld in samenwerking met Unesco-instituten en regionale kantoren, andere VN- en ontwikkelingsagentschappen, universiteiten en opleidingsinstituten.

De opleidingen van de hub dekken het volledige scala aan onderwerpen waar UIL expertise in heeft, variërend van planning voor levenslang leren en volwasseneneducatie tot de ontwikkeling van genderbewuste alfabetiseringsstrategieën en -beleid, en het verbeteren van monitoring en evaluatie. Het bevat informatie over het oprichten van leersteden, het beheer van gemeenschapsleercentra en het versterken van bibliotheken voor levenslang leren.

Het Unesco-instituut voor levenslang leren (UIL) ondersteunt de lidstaten van Unesco om efficiënte en inclusieve beleidsmaatregelen en systemen voor levenslang leren op te bouwen, in overeenstemming met Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 4. Het helpt om capaciteit op lokaal en nationaal niveau op te bouwen, partnerschappen te versterken en biedt data en kennis aan.