Unesco Vlaanderen

Vrede in actie

Gepubliceerd op 18/11/2016 door Unesco Platform Vlaanderen

Je kan nu inschrijven voor een opleiding vredeseducatie in Antwerpen die start in februari 2017.

Onder de noemer Vrede in actie wordt in 2017 aan de Universiteit Antwerpen een opleiding vredeseducatie aangeboden die openstaat voor iedereen die bewuster wil leren omgaan met conflicten en geweld in de eigen leefwereld en de samenleving. Het gaat om een initiatief in samenwerking met het Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen en een aantal partners waaronder het Unesco Platform Vlaanderen.

Doel van de opleiding

 • Verwerving van basiselementen (kennis, vaardigheid, attitudes) en expertise om vruchtbaar om te gaan met conflictsituaties en geweld in de eigen leefwereld;
 • Constructief leren omgaan met conflicten en geweldvormen in onderwijs en maatschappij;
 • Weerbaarheid verhogen van individuen en groepen om zo min mogelijk agressief, maar wel assertief en geweldloos om te gaan met allerlei vormen van verruwing, gewelddadigheid en conflictsituaties;
 • Bijdragen tot de verhoging van de draagkracht en expertise van individuen, groepen en/of organisaties, die ijveren voor een geweldloze conflicthantering en een vreedzame samenleving.

De opleiding start met een academische opening op dinsdag 14 februari 2017 om 19u15 in de aula van de Universiteit Antwerpen in de Rodestraat. Christophe Busch komt spreken over Het pad van (staats)terrorisme – cumulatieve radicalisering toen en vandaag.

Programma 2017

 • 15/02 Wakker worden in tijden van verwarring (Gerbert Bakx)
 • 22/02 (De)radicalisering in school en maatschappij (Karin Heremans, Christophe Busch, Khalid Benhaddou)
 • 08/03 Vluchtelingen/Vluchtelingenhulp (Hilde Stockman, Els Van Santvliet, Didier Vanderslycke)
 • 15/03 Conflict en geweld als ethische uitdagingen (Luc Braeckmans)
 • 22/03 Ideologisch/godsdienstig geweld en geweldloosheid bij de mormonen en in de islam (Rik Pinxten, Wilfried Decoo, Abied Alsulaiman)
 • 29/03 Hannah Arendt, apostel van de vrede? (Dirk De Schutter)
 • 19/04 Geld – Geweld/geweldloosheid – Geluk (Dirk Coeckelberg, Ivo Willems)
 • 26/04 Leven aan de zijlijn. Omgaan met trauma's en angst (Erik De Soir, Lies Scaut)
 • 03/05 Verandert het klimaat mij ook? Over ecologie, rechtvaardigheid en vrede (Karel Malfried, Lien Vandamme)
 • 29/11 Mensen- en kinderrechten: een dam tegen geweld? (Fiona Ang, Bruno Vanobbergen)

Deze tien sessies gaan telkens door van 14u tot 17u in Campus UA De Meerminne (in de Sint-Jacobstraat 2) lokaal M – 005.

Geïnteresseerden kunnen inschrijven voor de volledige reeks of voor afzonderlijke sessies. Meer over de opleiding vredeseducatie en hoe in te schrijven lees je in onderstaande folder.

Download Folder Opleiding Vredeseducatie 2017