Unesco Vlaanderen

Vorming Vrede & Burgerschap

Gepubliceerd op 20/02/2023 door Unesco Platform Vlaanderen

Twaalf interactieve sessies – zes in het voorjaar, zes in het najaar – rond uiteenlopende domeinen van vrede en burgerschap.

In onze samenleving is een leefsfeer van vrede onmiskenbaar een uitzonderlijk hoog goed. Vrede is een noodzakelijke voorwaarde om een actief, ethisch burgerschap te faciliteren en realiseren.

Vrede is evenwel een broos gegeven: de huidige dramatische ontwikkelingen in het oosten van Europa hebben onze moderne westerse democratieën onzacht geconfronteerd met die bittere realiteit. Met de bedoeling te informeren, te sensibiliseren, te vormen en dienst te verlenen, organiseert Vorming Vrede & Burgerschap (VV&B) ook in 2023 op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen twaalf sessies over het versterken van vrede en actief (ethisch) burgerschap en het geweldloos hanteren van conflicten op maatschappelijk en mondiaal gebied.

Vrede en burgerschap

De reeks vormingssessies behandelt zes vredesdomeinen en burgerschap:

  • Burgerschap
  • Conflicthantering
  • Innerlijke vrede
  • Internationale educatie
  • Mensenrechteneducatie
  • Milieueducatie
  • Ontwikkelingseducatie

Tot wie richt VV&B zich?

VV&B richt zich tot alle geïnteresseerde burgers die bewuster en adequater willen leren omgaan met conflicten en vormen van geweld in hun eigen leefwereld en daarbuiten én naar alle geïnteresseerden in het maatschappelijke werkveld. In het bijzonder richt VV&B zich tot professionelen uit het onderwijs en de sociale sector en tot studenten aan de universiteit en de hogeschool en tot beleidsverantwoordelijken.

Programma voorjaar 2023

woensdag 15 maart van 19u tot 21u
Bleri LieshiWat na corona? Brief aan Vlaanderen

woensdag 22 maart van 14u tot 17u
Rik Van Cauwelaert & Herman Van RompuyWie wij waren?
moderator: Walter Zinzen

woensdag 29 maart van 14u tot 17 u
Anna Vleeshouwers Feminisme

woensdag 19 april van 14u tot 17u
François Levrau De multiculturele samenleving, deel 2

woensdag 26 april van 14u tot 17u
Tinneke BeeckmanDemocratie en de lege plaats van de macht

woensdag 3 mei van 19u tot 21u
Eveline De Wree Interfamiliaal geweld

Programma najaar 2023

woensdag 11 oktober van 19u tot 21u
Patrick LoobuyckWat betekent het om tolerant te zijn?

woensdag 18 oktober van 14u tot 17u
Geert Van CoillieZin van het leven: een menswetenschappelijk verhaal

woensdag 25 oktober van 14u tot 17u
Anne ProvoostKinderen van de IJzer

woensdag 8 november van 14u tot 17u
Hans ClausDetentie

woensdag 15 november van 14u tot 17u
Rik Pinxten, Peter Schmidt en Jean Paul Van BendegemKennen wij elkaar? De rol van de wetenschap in het begrijpen van de wereld

woensdag 22 november van 19u tot 21u
Tom SauerDe Russische beer in het nauw

Praktisch & inschrijven

De Vorming Vrede & Burgerschap gaat door op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, Lokaal C.0002, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.

Om zes sessies te volgen betaal je 80 euro (50 euro voor studenten en gepensioneerden). Je kan ook voor afzonderlijke sessies inschrijven. Daarvoor betaal je 15 euro per sessie (10 euro voor studenten en gepensioneerden).