Unesco Vlaanderen

Vrije toegang tot informatie essentieel voor ontwikkeling en zelfontplooiing

Gepubliceerd op 25/02/2009 door Unesco Platform Vlaanderen

UNESCO bundelt de neerslag van een aantal debatten over persvrijheid en de rol van media en communicatietechnologie in een nieuwe publicatie: Freedom of Expression, Access to Information and Empowerment of People.

De publicatie laat academici, journalisten en vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties hun visie delen op hoe vrije informatie en vrijheid van meningsuiting mensen kan helpen om hun leven in eigen handen te nemen. Dit was het thema dat centraal stond tijdens de viering van de Werelddag voor de Persvrijheid (3 mei) in Maputo (Mozambique) vorig jaar.

De bijeenkomst naar aanleiding van de Werelddag voor de Persvrijheid sloot aan bij een expertenbijeenkomst die eerder in 2008 gehouden werd op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs en inging op het verband tussen vrije informatie en duurzame ontwikkeling. Ook hiervan is een neerslag opgenomen in de nieuwe publicatie, evenals van een reeks lezingen die UNESCO in 2008 organiseerde over hoe een goede informatie- en communicatiestrategie de ontwikkeling kan bevorderen.

De publicatie onderstreept vooral de rol die gemeenschapsmedia kunnen spelen bij het vergroten van het pluralisme van de mediasector. Er wordt eveneens gewezen op het feit dat toegang tot informatie onlosmakelijk verbonden is met vrijheid van meningsuiting en zelfontplooiing.

Klik hier om Freedom of expression, Access to Information and Empowerment of People te downloaden.