Unesco Vlaanderen

Wat kan er gedaan worden aan online haatzaaierij?

Gepubliceerd op 25/06/2015 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco stelt een studie voor over hate speech online. Onder hate speech verstaan we berichten die haat of minachting uitdragen of die de bedoeling hebben om iemand of een groep mensen te intimideren of schade toe te brengen op basis van ras, religie, etnische afkomst, seksuele geaardheid of handicap.

De studie is ontwikkeld in samenwerking met het programma Comparative Media Law and Policy (PCMLP) aan de Universiteit van Oxford. Ze geeft een globaal overzicht van de dynamiek die online hate speech karakteriseert. Er is aandacht voor praktijkvoorbeelden van maatregelen die zijn genomen om hate speech tegen te gaan en in te perken, zowel op lokaal als mondiaal niveau. De studie studie biedt een uitgebreide analyse van de internationale, regionale en nationale normatieve kaders die zijn ontwikkeld om online haatzaaien aan te pakken. Daarbij wordt ook ingegaan op de gevolgen daarvan voor de vrijheid van meningsuiting. Daarnaast legt de studie de nadruk op sociale en niet-regulerende mechanismen die kunnen helpen om de productie, de verspreiding en de impact van online hate speech tegen te gaan.

Er bestaat een spanningsveld tussen de internationale standaarden die gericht zijn op het garanderen van de vrijheid van meningsuiting en tussen de plicht van overheden en samenlevingen om haatdragende taal te counteren of in te perken. De studie belicht vier elementen die dit spanningsveld kenmerken. Ten eerste analyseert ze de definitie van hate speech, ten tweede de nationale jurisdictie en de rol van internationaal opererende bedrijven, ten derde de karakteristieken van online hate speech en het verschil met offline meningsuiting en daden; en ten slotte identificeert ze methoden die zijn gebruikt om verschillende specifieke en contextuele problemen aan te pakken.

De studie richt zich op vier soorten van initiatieven die zijn gestart om het ontstaan en/of de verspreiding van haatdragende berichten tegen te gaan. Het gaat om onderzoek naar hoe hate speech ontstaat en zich verspreidt, de ontwikkeling van waarschuwingssystemen en methoden om een onderscheid te maken tussen de verschillende typologieën van meningsuiting; om gecoördineerde acties van burgers om nationale en internationale coalities te sluiten om in te gaan tegen de opkomende dreiging van het verband tussen online hate speech en geweld in de samenleving; om initiatieven die sociale netwerksites en internetproviders oproepen om daadkrachtiger op te treden tegen online hate speech; en om campagnes om de mediageletterdheid te vergroten en om mensen te helpen om online hate speech te interpreteren en ermee om te gaan.

Download Countering Online Hate Speech