Unesco Vlaanderen

Website tegen pedofilie

Gepubliceerd op 15/11/1999 door Unesco Platform Vlaanderen

Samen met de Beweging van Wereldburgers om Onschuld in Gevaar te Beschermen, trekt UNESCO sinds begin 1999 ten strijde tegen kinderporno en -misbruik op het internet. De Beweging kwam er na een Actieplan om kinderen te beschermen, dat het resultaat was van een bijeenkomst van experts getiteld "Seksueel misbruik van kinderen, kinderpornografie en pedofilie op het internet: een internationale uitdaging" die in januari 1999 plaatsvond op het UNESCO hoofdkwartier in Parijs.

Binnen het kader van de Conventie van de Verenigde Naties betreffende de Rechten van het Kind, wil dit initiatief de wereldopinie wijzen op de noodzaak van de bestrijding van kinderpornografie en het aanpakken van seksueel misbruik van kinderen dat voortvloeit uit het misbruiken van het internet. Daarnaast wil het steun vinden in de vorm van mensen en technische en financiële middelen, voor het werk van professionelen en niet-gouvernementele organisaties die kinderen beschermen en hun rechten in de media en op het internet vrijwaren.

De "Onschuld in gevaar" site (http://www.unesco.org/webworld/innocence) zal dienst doen als een forum waar al zij die bezig zijn met het bestrijden van het seksueel misbruik van kinderen, ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen. Het zal ook informatie verspreiden over het werk van verschillende actiecomités en een link zijn naar niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op het vlak van kinderbescherming. De website wil ook de publieke opinie gevoelig maken voor de problematiek, en een hulp zijn (financiële) middelen te mobiliseren.