Unesco Vlaanderen

Aanbeveling over onderwijs voor vrede, mensenrechten en duurzame ontwikkeling

Gepubliceerd op 24/11/2023 door Unesco Platform Vlaanderen

De 194 lidstaten van Unesco hebben de ‘Aanbeveling over onderwijs voor vrede, mensenrechten en duurzame ontwikkeling’ aangenomen op 20 november 2023 tijdens de Algemene Conferentie op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs. Het is een mondiaal richtsnoer dat uiteenzet hoe onderwijs moet worden gebruikt om duurzame vrede en menselijke ontwikkeling te bevorderen.

De Aanbeveling is uniek omdat zij alle dimensies van het onderwijs samenbrengt en verschillende thematische gebieden met elkaar verbindt, van digitale technologieën en klimaatverandering tot gendervraagstukken en fundamentele vrijheden. De onlangs aangenomen tekst actualiseert de Aanbeveling uit 1974, die bijna vijftig jaar geleden de lidstaten verenigde in het positioneren van onderwijs als een belangrijke motor van vrede en internationaal begrip. De afgelopen twee jaar is er gewerkt aan de herziening van het instrument om ervoor te zorgen dat het beantwoordt aan hedendaagse en toekomstige uitdagingen.

“Nu crisissen onze samenlevingen polariseren, nu de multipolaire wereldorde het toneel blijft van gewelddadige conflicten, moet onderwijs meer dan ooit een defensief bolwerk blijven tegen de breuklijnen van de wereld en een fundament voor duurzame vrede,” aldus Audrey Azoulay, directeur-generaal van Unesco. “Het is dezelfde overtuiging die het werk van Unesco blijft aandrijven.”

Een visie op onderwijs voor de mensheid en vrede

De Aanbeveling erkent dat vrede niet alleen door internationale onderhandelingen tot stand komt, maar ook op schoolbanken, op schoolpleinen en sportvelden, door middel van kunst- en wetenschapsonderwijs, en gedurende het hele leven. Onderwijs in al zijn vormen en dimensies, binnen en buiten scholen, bepaalt hoe we de wereld zien en anderen behandelen, en het kan en moet een weg zijn naar het opbouwen van duurzame vrede. Om deze ambities te verwezenlijken schetst de nieuwe Aanbeveling wat er precies moet veranderen in het onderwijs en hoe.