Unesco Vlaanderen

Wereldwaterdag 2006: Water en cultuur

Gepubliceerd op 20/03/2006 door Unesco Platform Vlaanderen

Elk jaar wordt een ander VN-agentschap geselecteerd om de activiteiten rond Wereldwaterdag (22 maart) in goede banen te leiden en wordt er een thema gekozen om de vele facetten van zoetwaterhulpbronnen te reflecteren. Dit jaar staat de UNESCO aan het roer en vaart Wereldwaterdag onder de vlag water en cultuur.

We bouwen onze steden in de nabijheid van water, we wassen ons met water, we spelen in het water, we werken met water. Een groot deel van de goederen die onze economieën draaiende houden worden getransporteerd over water en er is water nodig om ze te kunnen produceren. Kortom, water is alomtegenwoordig in ons dagelijks leven. En toch (of misschien net daardoor) besteden we er onvoldoende aandacht aan.

Water en cultuur, het thema van Wereldwaterdag 2006, wijst erop dat er evenveel manieren zijn om water te beschouwen, te gebruiken en te vieren als er verschillende culturele tradities bestaan in de wereld. Water staat bijvoorbeeld centraal in veel religies en wordt gebruikt tijdens diverse rituelen en ceremonies. Water inspireerde kunstwerken in verschillende disciplines: muziek, schilderijen, literatuur, films, enz... En water is een essentiële factor in veel wetenschappelijke verwezenlijkingen. Overal ter wereld beschouwd men water op een andere manier maar nergens wordt de waarde ervan ontkend. Culturele tradities, inheemse gebruiken en maatschappelijke waarden bepalen hoe we water beschouwen en beheren.

Door aandacht te besteden aan de manier waarop we met water omgaan en hoe we er tegenaan kijken, sluit de UNESCO aan bij haar inspanningen om het belang van culturele diversiteit te propageren. De UNESCO wil de specificiteit van alle culturen behouden en respecteren en ze dichter tot elkaar brengen.

Klik hier voor meer informatie over Wereldwaterdag 2006.