Unesco Vlaanderen

Werken aan geletterdheid voor iedereen

Gepubliceerd op 24/06/2019 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco bereidt een nieuwe strategie voor om de geletterdheid in de wereld te bevorderen.

Unesco beraadt zich reeds enige tijd over haar strategie voor het bevorderen van geletterdheid. Daartoe hield de Organisatie verschillende expertenbijeenkomsten en een bevraging onder haar lidstaten. Ondertussen heeft ze een ontwerp van strategie klaar.

Alhoewel de geleverde inspanningen voor het vergroten van geletterdheid er de voorbije vijf decennia wereldwijd op zijn vooruit gegaan, zijn er nu meer mensen zonder basisgeletterdheid dan vijftig jaar geleden. Bovendien verandert wat we onder geletterdheid verstaan door technologische ontwikkelingen in de samenleving en de economie. Om deze situatie aan te pakken, stelt Unesco een nieuwe strategie voor met vier speerpunten om de geletterdheid van jongeren en volwassenen te bevorderen door middel van belangenbehartiging, onderzoek, beleidsondersteuning en actieprogramma's:

  • Formuleren van nationaal beleid en strategieën die geletterdheid integreren in een holistisch, sectoroverschrijdend, levenslang en levensbreed lerend perspectief.
  • Aanpak van de behoeften van kansarme groepen, met name jongeren die niet naar school gaan, vrouwen en meisjes, en ontheemde bevolkingsgroepen.
  • Gebruikmaken van digitale technologieën om de toegang tot geletterdheid uit te breiden en de  leerresultaten te verbeteren.
  • Programma's monitoren en geletterdheidsvaardigheden beoordelen voor besluitvorming en verantwoording.

De nieuwe strategie zal bepalen hou Unesco van 2020 tot 2025 haar lidstaten ondersteunt bij hun inspanningen voor het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelstelling voor geletterdheid bij jongeren en volwassenen (SDG 4.6). Bijzondere aandacht zal uitgaan naar gendergelijkheid en Afrika: prioriteiten die Unesco in al haar programma's zoveel mogelijk voorop zet. De strategie zal in oktober 2019 worden voorgesteld tijdens de Uitvoerende Raad van Unesco.