Unesco Vlaanderen

Landen dreigen onderwijsdoelstellingen voor 2030 te missen

Gepubliceerd op 11/07/2019 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco waarschuwt: we zitten niet op koers om de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor onderwijs te realiseren.

Zonder bijsturing en bijkomende inspanningen zullen de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor onderwijs (SDG4) niet worden gehaald. Dat blijkt uit een studie van het Unesco Instituut voor Statistiek en het Global Education Monitoring Report.

De studie voorspelt dat één op zes van de 6 tot 17-jarigen nog steeds niet naar school zal gaan in 2030. Wereldwijd zal 40 procent van de kinderen het secundair onderwijs niet afmaken, in Afrika ten zuiden van de Sahara zou dat cijfer zelfs tot 50 procent oplopen.

Ook voor de doelstelling voor geletterdheid ziet het er niet goed uit. De studie voorspelt dat 20 procent van de jongeren en 30 procent van de volwassenen in lage-inkomenslanden nog steeds niet zullen kunnen lezen in 2030.

Het loopt onder meer mis op het vlak van financiering. Het Global Education Monitoring Report berekende in 2015 al dat er jaarlijks 39 miljoen dollar meer moet worden geïnvesteerd in onderwijs om SDG 4 te realiseren. Maar de hulp voor onderwijs stagneert sinds 2010.

“Landen hebben meer en betere data nodig om hun beleid op de doelstellingen af te stemmen en om ervoor te zorgen dat elke in onderwijs geïnvesteerde dollar maximaal opbrengt,” zegt Silvia Montoya, directeur van het Unesco Instituut voor Statistiek.  “Data zijn een noodzaak – geen luxe – voor alle landen. Maar vandaag kunnen minder dan de helft van de landen de data aanbieden die nodig zijn om de vooruitgang naar de globale onderwijsdoelstellingen te meten. Wat is het nut van doelstellingen als we ze niet kunnen opvolgen? Er is meer financiering en coördinatie nodig om landen te ondersteunen om deze datalacune te verhelpen en om vooruitgang te boeken voordat de deadline dichter komt.”

Download Meeting Commitments: Are countries on track to achieve SDG 4?