Unesco Vlaanderen

Wetenschap dichter bij de mensen brengen

Gepubliceerd op 22/12/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

Naar aanleiding van de zestigste verjaardag van de UNESCO Kalinga Prijs voor de Popularisering van Wetenschap, vindt er een internationaal symposium plaats van 4 tot 5 januari 2012 in Bhubaneswar (India). De bijeenkomst brengt de laureaten van de Prijs samen om te bespreken wat er kan gedaan worden om wetenschap dichter bij de mensen te brengen.

Sinds de lancering van de Prijs in 1951, verloor het initiatief nog niets aan relevantie. De wereld is de dag van vandaag voortdurend in beweging en de ontwikkelingen manifesteren zich steeds sneller. Als gevolg daarvan staan maatschappijen voor grote uitdagingen - van het uitbannen van armoede tot het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Wetenschap kan een essentieel instrument zijn om voor iedereen eerlijke en duurzame oplossingen te vinden voor deze uitdagingen. Dit kan door de kloof te dichten tussen wetenschappers en burgers en door ervoor te zorgen dat de bevolking kan genieten van de voordelen van wetenschappelijke vooruitgang om het dagelijks leven te verbeteren en om de oorzaken van gemeenschappelijke problemen beter te begrijpen en gezamenlijk aan te pakken.

Tot nu toe ontvingen 65 laureaten uit 24 landen de Prijs. Zes daarvan kregen ook een Nobelprijs. De viering van de zestigste verjaardag van de Prijs is niet enkel een gelegenheid om de uitzonderlijke verwezenlijkingen van de laureaten te eren maar eveneens om te bespreken hoe de popularisering van de wetenschap kan vergroot worden en hoe wetenschap een grotere rol kan spelen bij het verbeteren van het algemeen welzijn, het versterken van het cultureel erfgoed en het vinden van oplossingen voor de problemen waarmee de mensheid kampt.