Unesco Vlaanderen

#WIKI4WOMEN: niet langer onzichtbaar

Gepubliceerd op 06/03/2019 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco roept iedereen op om biografieën van bijzondere vrouwen te publiceren op de online encyclopedie Wikipedia.

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag nodigt Unesco iedereen uit om op 8 maart 2019  deel te nemen aan haar #WIKI4WOMEN-campagne en Wikipedia-profielen van vrouwen te creëren, aan te vullen of te vertalen.

Het wereldwijde initiatief, geleid door Unesco en Wikimedia, is bedoeld om die vrouwen te eren die uitblinken op verschillende gebieden, waaronder onderwijs, natuurwetenschappen en technische wetenschappen, cultuur, sociale en menswetenschappen, of communicatie en informatie. Overal ter wereld blijven vrouwen een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving op alle gebieden, maar ze blijven bijna onzichtbaar in de digitale ruimte.

Ondanks dat ze buitengewone prestaties hebben geleverd, zijn de verhalen van deze vrouwen relatief onopgemerkt gebleven. Hoewel er dagelijks meer dan 25.000 Wikipedia-profielen worden aangemaakt, gaat slechts een klein percentage van de biografieën, ongeveer 18%, over vrouwen. Actieve participatie kan deze negatieve trend omkeren. Door de verhalen van over het hoofd geziene vrouwen te schrijven, kan uiteindelijk gendergelijkheid worden bereikt. Unesco beschouwt gendergelijkheid niet alleen als een fundamenteel mensenrecht en een bouwsteen voor sociale rechtvaardigheid, maar ook als een economische noodzaak.

Wie meedoet aan de campagne, kan zich online registreren om een certificaat van deelname te ontvangen en op de hoogte te blijven van het verdere verloop.