Unesco Vlaanderen

Alles van waarde is immaterieel

Gepubliceerd op 11/07/2023 door Unesco Platform Vlaanderen

De Unesco-conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed bestaat 20 jaar. FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, grijpt de verjaardag aan om een uitgebreid dossier te publiceren in het zomernummer van haar tijdschrift onder de noemer ‘Alles van waarde is immaterieel’.

De conventie zorgde er onder meer voor dat we het begrip ‘erfgoed’ veel breder zijn gaan invullen. De term is niet langer hoofdzakelijk synoniem met materieel erfgoed zoals monumenten en artefacten.

Immaterieel erfgoed zijn gewoontes, kennis, vaardigheden en praktijken van vandaag, die mensen hebben meegekregen en graag willen doorgeven voor de toekomst. Je vindt ze in feesten en rituelen, in dans en muziek of in sport en spel, in eetculturen, in circus of carnaval. Het gaat om oude landbouwtechnieken of over de vaardigheden van vakmensen. Immaterieel erfgoed gaat mee met de tijd, verandert en evolueert met ons mee.

Het dossier in faro, tijdschrift over cultureel erfgoed onderzoekt welke impact de conventie heeft (gehad) op de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel. Erfgoedwerkers blikken terug en vooruit, en reflecteren over hun werking als ‘erfgoedgemeenschappen’, de kwestie van eigenaarschap (want wie behoort het erfgoed toe?) en ook de democratiserende kracht van dat erfgoed. Zes mensen vertellen wat hun erfgoedpraktijk voor hen betekent. En ook buiten België en Europa wordt de conventie gebruikt. Vier buitenlandse betrokkenen geven hun mening over het effect van de conventie op hun werking en praktijken. Ook het immaterieel-erfgoedbeleid van Nederland komt aan bod met aandacht voor de wisselwerking tussen Vlaanderen en Nederland.