Unesco Vlaanderen

Climate Frontlines

Gepubliceerd op 17/12/2010 door Unesco Platform Vlaanderen

Vele inheemse bevolkingsgroepen bevinden zich op de frontlijnen van de klimaatverandering: in het poolgebied, in het hooggebergte, aan de rand van de woestijn of op een klein eilandje voelen zij als eerste de gevolgen omdat zij voor hun levensonderhoud op de natuur zijn aangewezen en hun leefgebieden vaak bijzonder kwetsbaar zijn.

Deze gemeenschappen weten dus als eerste wat de gevolgen van de klimaatverandering zijn en hoe zij daar op kunnen inspelen, door hun eeuwenoude kennis over, en hun betrokkenheid bij, hun natuurlijke omgeving.

Ondanks de wijdverbreide erkenning van hun precaire positie en van hun unieke kennis en ervaring, werd er lange tijd niet naar hun geluisterd. UNESCO wilde daar verandering in brengen en startte daarom een project om deze kwetsbare groepen een stem te geven in het mondiale debat.

Climate Frontlines is een wereldwijd onlineforum voor ervaringen met klimaatverandering op lokaal niveau. Het biedt een platform voor het delen van waarnemingen, bezorgdheden en aanpassingsstrategieën.  Daarnaast werkt het aan de opbouw van een netwerk van lokale projecten.

Deze brochure bundelt een aantal unieke getuigenissen van mensen die de gevolgen van de klimaatverandering aan de lijve ondervinden. Mensen die door de klimaatverandering gedwongen worden om hun levenswijze aan te passen of zelfs te verhuizen omdat hun omgeving niet langer leefbaar is.

Uit de verhalen blijkt dat sommige beschermingsmaatregelen, ook deze die door de Verenigde Naties aangestuurd worden, te weinig rekening houden met de culturele waarde van natuurgebieden en met het welzijn van lokale bevolkingsgroepen. Op die manier vormen de getuigenissen niet enkel een barometer die de ernst van de gevolgen van klimaatverandering aangeeft maar ook een waardevolle bijdrage aan het internationale debat dat volop aan de gang is.

Climate Frontlines is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en is gratis te verkrijgen via info@unesco-vlaanderen.be