Unesco Vlaanderen

Handboek verslaggeving over kunstmatige intelligentie

Gepubliceerd op 23/08/2023 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco stelt een handboek voor dat journalisten (in spe) en hun docenten helpt om kunstmatige intelligentie beter te begrijpen en suggesties doet om ervoor te zorgen dat berichtgeving over de technologie alle implicaties ervan aan bod laat komen.

De manier waarop kunstmatige intelligentie (of artificiële intelligentie, AI) groeit en wordt gebruikt, kan onze hele samenleving beïnvloeden. Berichtgeving over de technologie moet verder gaan dan de nieuwste ontwikkelingen aankondigen. Er moet ook aandacht zijn voor de veranderende machtsverhoudingen tussen bedrijven, overheden en burgers. En over hoe data en algoritmes samenwerken.

Ook al wordt AI vaak gebruikt voor goede dingen die iedereen helpen, zit er meer achter. We moeten beter kijken naar dingen die misschien niet meteen duidelijk zijn, zoals wie uit de boot valt, waarom sommige mensen betere resultaten krijgen dan anderen, en wanneer onze fundamentele rechten mogelijk niet worden gerespecteerd.

Dus, als journalisten praten over AI, moeten ze veel weten en in staat zijn om dingen goed uit te leggen. Ze moeten niet alleen verhalen vertellen, ze moeten er ook voor zorgen dat we begrijpen wat er achter de schermen gebeurt, zoals machtsverschuivingen en dingen die niet eerlijk of juist zijn.

Om alle bovenstaande redenen, ondersteunde het Internationaal Programma voor de Ontwikkeling van Communicatie (IPDC) van Unesco de World Journalism Education Council bij het samenstellen van het handboek ‘Reporting on artificial intelligence: a handbook for journalism educators’.

Het handboek behandelt de volgende onderwerpen:

  • Het begrijpen van machinale intelligentie en het identificeren van verschillende soorten AI
  • Het verkennen van het potentieel van AI, evenals de sterke en zwakke punten ervan
  • Het bedenken van diverse toekomstscenario's met AI door het herkennen van overheersende populaire meningen die het publieke bewustzijn beïnvloeden
  • Het begrijpen van de rol van journalistiek bij het modereren en vormgeven van het debat rond AI
  • Manieren vinden om op een genuanceerde, realistische en verantwoorde manier over AI te berichten
  • Verbindingen leggen met bestaande genres van journalistiek, variërend van algemene nieuwsverslaggeving tot datajournalistiek

Het versterken van journalistieke educatie is een van de belangrijkste doelen van het IPDC, een intergouvernementeel programma binnen het VN-systeem dat gespecialiseerd is in mediaontwikkeling.