Unesco Vlaanderen

Richtlijnen voor generatieve AI in onderwijs en onderzoek

Gepubliceerd op 13/09/2023 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco roept regeringen op om regels in te voeren voor het gebruik van generatieve AI in het onderwijs. Ze heeft daarvoor een reeks richtlijnen opgesteld. Uitgangspunt is een mensgerichte benadering die moet waarborgen dat de technologie het onderwijs en de docenten en studenten ten goede komt.

Generatieve AI (GenAI) tools komen snel op maar er bestaan nauwelijks regels voor. Daardoor is de gegevensprivacy van gebruikers onbeschermd en zijn onderwijsinstellingen grotendeels onvoorbereid om de tools te valideren.

De eerste wereldwijde richtlijnen van Unesco over GenAI in het onderwijs zijn bedoeld om landen te ondersteunen bij het implementeren van onmiddellijke acties, het plannen van langetermijnbeleid en het ontwikkelen van menselijke capaciteit om een mensgerichte visie op deze nieuwe technologieën te waarborgen.

De richtlijnen beginnen met een overzicht van beschikbare toepassingen en wat ze kunnen: teksten schrijven; foto’s, video’s en muziek maken; computercode genereren enz.

De richtlijnen beoordelen de potentiële risico’s die GenAI zou kunnen vormen voor kernwaarden zoals menselijke autonomie, inclusie, gelijkheid, gendergelijkheid, taalkundige en culturele diversiteit, evenals pluralistische meningen en uitingen.

De richtlijnen geven concrete aanbevelingen voor overheidsinstanties om het gebruik van GenAI te reguleren, waaronder het verplicht stellen van de bescherming van de gegevensprivacy, het overwegen van een leeftijdslimiet voor hun gebruik en ervoor zorgen dat leerkrachten en leerlingen weten hoe ze met de technologie moeten omgaan. Ze schetsen de vereisten voor GenAI-aanbieders om ervoor te zorgen dat hun toepassingen ethisch en effectief kunnen gebruikt worden in het onderwijs.

De richtlijnen benadrukken de noodzaak voor onderwijsinstellingen om GenAI-systemen te testen op hun ethische en pedagogische geschiktheid voor het onderwijs. Ze roepen de internationale gemeenschap op om na te denken over de impact op lange termijn voor kennis, onderwijs, leren en beoordeling.