Unesco Vlaanderen

The Unesco Courier april - juni 2017

Gepubliceerd op 04/05/2017 door Unesco Platform Vlaanderen

Lees het eerste nummer van het vernieuwde magazine van Unesco dat in het teken staat van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Unesco startte in 1948 met The Unesco Courier, een magazine dat het grote publiek wou laten kennismaken met het gedachtegoed en de fundamentele principes waarop de werking van de Organisatie is gebaseerd. Vijf jaar geleden werd het magazine stopgezet omwille van een gebrek aan financiële middelen. Nu is het magazine terug in een nieuwe vorm.

Het eerste nummer van het vernieuwde magazine staat grotendeels in het teken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Er komen onderwerpen aan bod zoals klimaatverandering en duurzame energie, de toekomst van steden en smart cities, de toegang tot water en de staat van het grondwater, onderwijsbeleid gericht op het bevorderen van onderwijs voor meisjes, nieuwe technologie en het potentieel ervan voor het oprichten van democratische instellingen, en de samenwerkingsverbanden die moeten worden gesmeed om te bouwen aan een betere wereld voor iedereen.

Download The Unesco Courier April - June 2017

Download Le Courier de L'Unesco avril - juin 2017