Unesco Vlaanderen

The Unesco Courier april-juni 2018

Gepubliceerd op 19/04/2018 door Unesco Platform Vlaanderen

Is de impact van de mens op de Aarde zo groot dat we in een nieuw geologisch tijdperk zijn beland? Of is er nog meer aan de hand en leiden we ons uitsterven in?

We kunnen er niet om heen: de mens heeft zijn stempel gedrukt op onze planeet. Volgens sommige wetenschappers is de impact zo groot, dat ze er nieuwe geologische tijdvakken en andere concepten voor bedenken. Het tweede nummer van jaargang 2018 van het magazine The Unesco Courier bespreekt een aantal van deze nieuwe termen en concepten en onderzoekt welke invloed zij op hun beurt kunnen hebben.

Welke concepten komen aan bod?

Om te beginnen is er het Antropoceen. De term is geïntroduceerd aan het einde van de Twintigste Eeuw. Het is de voorgestelde naam van een nieuw geologisch tijdvak waarin we zouden zijn beland. Een tijdperk waarin het ecosysteem van de Aarde aanzienlijk veranderde door de gevolgen van het menselijk handelen. Dat wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door het verdwijnen van dier- en plantensoorten aan een ongeziene snelheid sinds het ontstaan van het menselijk leven. Ook de klimaatverandering is een teken aan de wand.

Een ander nieuw fenomeen dat zich razendsnel ontwikkeld is de Technosfeer. De Technosfeer bestaat uit alle technologische materialen die we gebruiken, of hebben gebruikt en weggegooid. Een recente studie schat de totale massa van de Technosfeer op een duizelingwekkende 30 000 miljard ton. Dat is meer dan 50 kg voor elke vierkante meter van het aardoppervlak.

Sommigen zijn van mening dat het nieuwe tijdperk waarin we leven het gevolg is van een onverantwoord kapitalistisch systeem en gebruiken de term Kapitaloceen. Anderen beschouwen de mens als een geologische kracht die vervroegd een Zesde Uitsterving kan inleiden.

Dergelijke nare voorspellingen kunnen leiden tot angst onder mensen. Om een en ander te duiden en in de juiste context te plaatsen, vroeg The Unesco Courier aan een breed spectrum van deskundigen om hun visie op deze fenomenen. Het gaat onder andere om geologen, biologen, politieke wetenschappers, sociologen, economen en historici van verschillende geografische en culturele achtergronden.

Download The Unesco Courier April-June 2018

Download Le Courier de l'Unesco avril-juin 2018